Gwda będzie badać źródła czystej energii

2 października w siedzibie Spółki GWDA odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badawczo – Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii. Projekt kosztował prawie 850 tysięcy złotych. Dzięki Centrum będzie można prowadzić badania nad źródłami „czystej” energii. Ich wyniki będą bardzo cenne dla samorządów, przedsiębiorców i samych naukowców.

Projekt zakładał utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą, a zrealizowany został na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy spółką GWDA i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile oraz Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

W ramach projektu na terenie Centrum OZE wybudowana została turbina wiatrowa o mocy 5kW oraz mała elektrownia słoneczna, a także pomieszczenie z niezbędnym sprzętem do prowadzenia badań. I tak laboratorium zostało wyposażone m.in. w mikroskop sił atomowych, symulator słońca i magazyn energii.

– Jest to jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce – podkreśla dr Tomasz Wojciechowski, prezes Gwda Sp. z o. o. w Pile. – Gospodarka komunalna była raczej w tym obszarze uśpiona. My w Pile bardzo mocno to zmieniamy. To właśnie gospodarka miejska ma być tym czynnikiem, który napędza rozwój, pokazuje nowe kierunki, bada nowe trendy. Miasto Piła będzie w najbliższej przyszłości będzie robiła bardzo dynamiczne kroki w stronę energetycznej niezależności. Nasze Centrum może w tym bardzo pomóc – dodał.

Znaczenie badań, które prowadzone będą w pilskim centrum podkreślał Grzegorz Marciniak, prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

– Bardzo cieszy nas to miejsce doświadczalne, dlatego że firmy, przy dynamicznie wzrastających cenach energii, muszą się przygotować na własne inwestycje energetyczne, na optymalizację produkcji i przesyłu energii. Stąd niepowtarzalna okazja, ażeby uczyć się na cudzych błędach. Żeby sprawdzić tutaj, jakie technologie są najlepsze, najbardziej opłacalne i dobrze zaplanować rozwój firm – powiedział.

Pilskie centrum badawcze doskonale wpisuje się w innowacyjne podejście do rozwoju, prezentowane przez Piłę i pilski subregion. Warto wspomnieć, że od stosunkowo niedawna w Pile funkcjonuje analogowa baza kosmiczna Lunares, w której również prowadzone są prace badawcze.

– Ta baza nie bez powodu powstała w Pile. Jednym z powodów jest to, że jest tu bardzo nowoczesne podejście do technologii i do rozwoju – przyznaje dr Aleksander Waśniowski, dyrektor ds. R&D Lunares. – Bylibyśmy bardzo szczęśliwi mogąc współtworzyć nowe podejście do budowy osiedli, do budowy sieci energetycznych, wykorzystując również nasze laboratorium Lunares, jako „poligon” do testowania niektórych rozwiązań – dodał.

Pozostając w retoryce militarnej trzeba wspomnieć, że pilskie Centrum OZE będzie „poligonem” badawczym dla Pilskiej Uczelni Stanisława Staszica.

– Dzięki temu projektowi uzyskujemy dostęp do bardzo nowoczesnej aparatury naukowej, która będzie służyła w przyszłości zarówno pracownikom naukowym jak i prawdopodobnie studentom – przyznaje dr hab. Stanisław Różański, prof. PUSS w Pile. – Jednym z takich bardzo ciekawych urządzeń jest mikroskop sił atomowych, który jest bardzo nowoczesnym przyrządem i z punktu widzenia badania materiałów, które wykorzystywane są w fotowoltaice, umożliwi rozpoznanie i bardziej dokładne zbadanie struktury tych materiałów – dodaje.

– To centrum to baza do tego, żeby w przyszłości dobrze projektować instalacje źródło energii odnawialnej. Żeby nie były przewymiarowane, albo zbyt małe. Badania prowadzone w Centrum pozwolą sprawdzić, jak w naszych warunkach klimatycznych zachowują się różnego rodzaju źródła energii odnawialnej – podsumowuje Piotr Głowski, prezydent Piły.