Izba wytrzeźwień do likwidacji. Pieniądze z „korkowego” dla dzieci

Z końcem marca przestanie istnieć izba wytrzeźwień przy ulicy Polnej w Pile. Taką decyzję podjęli radni miasta Piły, podczas sesji budżetowej.

Za likwidacją Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (gdzie znajdowała się tzw. izba wytrzeźwień) głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Radni Porozumienia Samorządowego oraz PiS byli przeciw. Także dr Krzysztof Zając, radny KO był przeciwko zamykaniu izby.

– Decyzja nie jest łatwa, ale przyszedł taki czas… Zmuszeni jesteśmy oszczędzać, głównie przez działania rządu, które bardzo mocno ograniczają nasz tegoroczny budżet – mówi prezydent Piły Piotr Głowski. – W trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, wolę, by pieniądze z tak zwanego korkowego przeznaczyć na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem, niż na to, by zapewniać ciepły nocleg i psychologa nietrzeźwym mieszkańcom – argumentuje.

W związku z powyższym prezydent proponuje, by pieniądze przeznaczane do tej pory na utrzymanie izby wytrzeźwień, wykorzystać na finansowanie projektów dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową, na przykład organizację wydarzeń kulturalnych, czy sportowych. Do „dyspozycji” na różne działania ma być ok. 1 milion złotych.

Na początek prezydent proponuje 100 grantów po 1.000 zł na projekty małe (dla kilku lub kilkunastu osób) oraz 10 grantów „dużych”, dla większej liczby dzieci, o wartości 10.000 zł każdy. Ale to dopiero 200.000 zł.

Do zagospodarowania zostaną jeszcze dodatkowe pieniądze, które przeznaczone mają być na inne działania: profilaktyczne, aktywizujące, czy kompensujące dla rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Po decyzji, którą radni podjęli 17 grudnia, rozpoczął się proces likwidacji Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholowego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Proces przewidziany jest na trzy miesiące, czyli do końca marca 2020 roku. Zbiegnie się to z przejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor izby – Ewy Chołubiec. Jednocześnie, podczas tej samej sesji, radni przyjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2020.

Do tej pory do pilskiej izby wytrzeźwień przywożeni byli mieszkańcy z 33 gmin byłego województwa pilskiego, a samorządy składały się na jej utrzymanie. Teraz sąsiednie gminy będą musiały radzić sobie same.

– Poproszono mnie o spotkanie w tej sprawie, ale przyjechał na nie tylko starosta złotowski Ryszard Goławski i starosta chodzieski Mirosław Juraszek – mówi prezydent Piły Piotr Głowski.

Czy likwidacja izby wytrzeźwień, jak twierdzą przeciwnicy tego rozwiązania, przyczyni się do dezorganizacji pracy policji i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

– To kwestia dobrej organizacji pracy tych instytucji – przekonuje Piotr Głowski.