Jak efektywnie kształcić zawodowców?

W Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zainaugurowało swoją działalność. Jest to nowa organizacja, powołana do życia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W czwartek zainaugurowało swoją działalność, organizując konferencję, podczas której zastanawiano się nad tym, jak efektywnie wprowadzać system kształcenia dualnego.

Kształcenie zawodowców to ważny proces, ponieważ coraz częściej brakuje nam zarówno rzemieślników, jak i osób przygotowanych do pracy w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Reforma oświaty spowodowała, że młodzież wybierała kształcenie ogólne, a potem studia. Bywało, że po tych studiach znajdowała pracę tylko na kasie. Teraz pora to zmienić – powiedziała witając gości w imieniu marszałka Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. – Dlatego Samorząd Marszałkowski powołał do życia we wszystkich subregionach Wielkopolski Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, które mają tę sytuację zmienić – dodała.

W konferencji zorganizowanej w hotelu Gromada uczestniczyli zarówno samorządowcy różnego szczebla, jak i osoby odpowiedzialne za kształcenie, w tym m.in. prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów PWSZ w Pile prof. nzw. Dr inż. Bolesław Ochodek oraz dyrektor departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dr Dorota Kinal. Wielkopolskich urzędników reprezentował Jerzy Bartnik – prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. O roli, jaką pełnić ma Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile mówiła jego dyrektor Ewa Krupka – Zaręba. Z kolei o rynku pracy w regionie pilskim i zawodach deficytowych mówiła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – Urszula Hoppe.

Konferencja, która zainaugurowała działalność pilskiego CWRKDiZ, była pierwszym spotkaniem partnerów ze świata nauki, samorządu i pracodawców na takim szczeblu. Kolejne działania podejmowane będą stosownie do potrzeb tak, by w całym subregionie pilskim można było coraz efektywniej kształcić młodzież w zawodach, które są na rynku potrzebne.

//Gabriela Ciżmowska//