Jak Złotów rozwinął się dzięki Funduszom Norweskim?

Rok 2023 może być jednym z tych, które zdecydują o przyszłości Złotowa. Wizja „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” definiująca na nowo miasto przechodzi z fazy projektu w rzeczywistość dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszy Norweskich, a w najważniejszym w kraju rankingu samorządowym Złotów wskakuje na podium jako jedna z najlepszych gmin w Polsce.

Ranking najlepszych gmin w Polsce. Nieprzypadkowo taki właśnie status ma Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowywany przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. O kolejności na liście rankingowej obejmującej wszystkie polskie miasta i gminy decydują bowiem niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Analizowane są wskaźniki obejmujące trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Jak podkreślają organizatorzy, wyniki rankingu odzwierciedlają w sposób wiarygodny i przekrojowy rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują ich liderów. Teraz jednym z nich jest Złotów, który w najnowszym zestawieniu w kategorii „Gminy miejskie” zajął drugie miejsce. Ranking ma tylko cztery kategorie – miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie – co oznacza, że Złotów jest w pierwszej dziesiątce gmin w Polsce. Tak wysoko w swojej historii jeszcze nie był.

To sukces nas wszystkich jako wspólnoty – nie ma wątpliwości Adam Pulit, burmistrz Złotowa. – Każdy ma w nim swój udział i każdy ma prawo czuć się dumny. Dla mnie, jako burmistrza, to niesamowity wiatr w żagle i najlepszy dowód na to, że miasto rozwija się w najlepszym z możliwych kierunków.

Ten kierunek to Złotów z oficjalnym statusem miejscowości uzdrowiskowej, a ten rok może być krokiem milowym.

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje” to projekt, który wymaga odwagi i otwartości. Stawką jest jednak przyszłość miasta, a to jest prawdziwa strategia rozwoju, która może ją zapewnić – przekonuje Adam Pulit.

W całym kraju są zaledwie 44 miejscowości mające status uzdrowiska. Żadnego z nich nie ma w Wielkopolsce. Dla Złotowa to nie tylko szansa na bycie pierwszym uzdrowiskiem w Województwie, ale również na znalezienie się w dość elitarnym gronie. Jak bardzo elitarnym świadczy o tym choćby rządowy program z budżetem 240 mln złotych dedykowany wyłącznie gminom uzdrowiskowym i gminom posiadającym status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Uzdrowiska jako jeden z priorytetowych produktów markowych dla rozwoju turystyki w Polsce mogą liczyć na specjalne względy. Tym bardziej, że zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych będzie coraz większe, gdyż coraz większa jest grupa potencjalnych klientów – seniorów.

A wokół jednego kuracjusza pracę ma pięć osób. To praca dla młodych mieszkańców Złotowa, którzy dziś uczą się w szkołach średnich i branżowych. To propozycja dla nich, żeby zostali, bo tę dobrą pracę znajdą tu, na miejscu. Znajdą również mieszkanie. W 2022 roku miasto oddało przy Sienkiewicza 15-rodzinny blok TBS. W przeciągu dwóch lat będzie gotowych 50-60 mieszkań przy Królowej Jadwigi. Miasto inwestuje także w mieszkania komunalne – w trakcie budowy jest 18-rodzinny blok na Polnej, a w planach jest komunalny blok z „zieloną energią” na Dworze Złotowskim.

Z myślą o przyszłości Złotów inwestuje w bazę edukacyjną. Na osiedlu „Za Rzeką” powstaną cztery dodatkowe oddziały dla setki dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 2. To jeszcze nie koniec, bo na urządzenie dzieciom przestrzeni na terenach pomiędzy Przedszkolem, a Szkoła Podstawową nr 2 miasto planuje wydać blisko 5 mln złotych. Powstanie tam m.in. boisko wielofunkcyjne, „zielona klasa”, plac zabaw i wiata na kilkaset rowerów.

Coraz częściej o jakości życia świadczy również możliwość spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji zadań w ramach Funduszy Norweskich Złotów poszerzy ofertę kierowaną do mieszkańców i gości miasta. Największa zaplanowana inwestycja to oczywiście amfiteatr, którego szacowany koszt to 13 mln złotych. W ramach realizacji projektu „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” powstał projekt funkcjonalno użytkowy tego obiektu dzięki czemu, miasto jest przygotowane do złożenia wniosku o dofinansowanie. Czeka tylko na ogłoszenie konkursu. Podczas konsultacji społecznej mieszkańcy zadecydowali o pełnym zadaszeniu amfiteatru, co umożliwi organizowanie w nim imprez niezależnie od pogody.

Do końca marca powinien być już gotowy projekt zupełnie nowej plaży miejskiej przy ulicy Jeziornej. Nowe pomosty, kompleks zjeżdżalni, wypożyczalnia sprzętu wodnego ze slipem, gastronomia, miejsca do grillowania – to kompleksowa propozycja spędzania czasu wolnego nad wodą jakiej jeszcze w mieście nie było.

Złotów będzie mógł się również poszczycić największym w Polsce publicznym 18-dołkowym polem do disc golfa, które powstanie na Górze Wilhelma. W ramach partnerstwa publiczno – prywatnego jest 14 firm zainteresowanych, by wybudować korty tenisowe oraz halę sportów walki. Miasto w ramach procedury zarekomendowało już swój wybór ministrowi. Partnerstwo publiczno – prywatne to możliwość poszerzenia horyzontów, która pojawiła się dzięki dofinansowaniu z Funduszy Norweskich.

Z kolei w tworzeniu przestrzeni miejskiej sprzyjającej integracji społecznej i jej narracji partnerami są sami mieszkańcy.

Nie jesteśmy zabetonowani, ale możemy lepiej urządzić naszą miejską scenerię – mówi burmistrz Adam Pulit. 

Ofertą dla mieszkańców są parki kieszonkowe, a także konkurs „Nasze Zielone miejsce w mieście” – sami mogą wskazać lokalizację albo zaakceptować propozycję z ratusza, być partnerami przy urządzaniu, a potem gospodarzami takiego miejsca.

Dlaczego Złotów jest tak zielony? Co daje miastu pięć jezior i rzeka? Odpowiedzi na te pytania będą szukać autorzy raportu o właściwościach leczniczych klimatu Złotowa. Badania będą trwały rok, a ich wynik może zdecydować o statusie miasta jako miejscowości uzdrowiskowej. Klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych to jedno z tych najważniejszych kryteriów. Istotą leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej jest bowiem oddziaływanie na stan zdrowia pacjenta przede wszystkim przy wykorzystaniu leczniczych surowców i klimatu. Dlatego właśnie oprócz klimatu miasto będzie szukać również surowców – wody i borowin. W ramach działań prozdrowotnych jeszcze w tym roku nad Jeziorem Baba stanie tężnia.

Miasto, które chce być uzdrowiskiem, musi również dysponować  odpowiednią bazą noclegową, diagnostyczną i zabiegową. Uzdrowisko to również przestrzeń tworząca ten specyficzny nastrój – muszle koncertowe, deptaki, promenady, ścieżki zdrowia, tereny zabaw, boiska. Ważnym partnerem dla miasta w tej kwestii jest właściciel Pałacu Działyńskich, który może być pierwszym w mieście obiektem uzdrowiskowym z prawdziwego zdarzenia. Pierwszym, ale nie ostatnim. Ratusz ma już przygotowane dwie lokalizacje pod przyszłe sanatoria – naprzeciwko Pałacu Działyńskich oraz po drugiej stronie jeziora Miejskiego. Chętnych deweloperów, którzy podejmą to wyzwanie, nie powinno zabraknąć.

Uzdrowisko ma być dodatkowym kołem zamachowym dla gospodarki Złotowa. Kolejnym ma być strefa inwestycyjna przy ulicy Powstańców, z którą będzie sąsiadowała farma fotowoltaiczna. Przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować w Złotowie mogą liczyć na szereg ulg, w tym zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 2 lat i zwolnienie z podatku CIT z tytułu obecności w Słupskiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej.

W celu jak najlepszego dostosowania edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy miasto uruchamia Biuro Karier i będzie wprowadzać do szkół podstawowych profesjonalne doradztwo zawodowe. Na wsparcie ze strony samorządu może liczyć również trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe, które będą miały swojego „oficera łącznikowego” z ratuszem w Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych.

W tym wszystkim nie może zabraknąć również seniorów. Z myślą o ich aktywizacji powstał Klub Seniora, Złotowska Rada Seniora, zorganizowano I Międzypokoleniową Konferencję (PRO)Senioralną, wprowadzono darmową komunikację oraz zatrudniono Trenera Senioralnego, który prowadzi bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla osób powyżej 60 roku życia. Miasto wspiera również Uniwersytet III Wieku, a seniorom powyżej 70 roku życia, którzy są w najtrudniejszej sytuacji materialnej, zapewnia ciepły posiłek za 7 złotych dziennie.

Miasto zleciło również wykonanie audytu dostępności architektonicznej do przestrzeni publicznej, głównie pod kątem seniorów, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Warto także wspomnieć, że jeszcze w tym roku Złotów czeka otwarcie Centrum Multiopieki przy Obrońców Warszawy, które będzie nową bazą Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Każda z tych inwestycji ma zagwarantowane źródło finansowania – albo w Funduszach Norweskich, albo w budżecie gminy, której kondycja finansowa nigdy nie była lepsza: ten rok Złotów rozpoczął od spłaty wszystkich swoich zobowiązań. Najsłabszym ogniwem w tym wszystkim może, ale nie musi być Rada Miejska. Wszystko zależy od samych radnych i od tego jak poważnie traktują tekst złożonego na początku kadencji ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszy Norweskich miasto ma szansę się rozwinąć i zrealizować założenia zawarte w koncepcji „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”.