Jak zmienia się centrum Trzcianki?

Trwają prace związane z przebudową centrum Trzcianki. Zakończyły się roboty na ulicy Spokojnej, gdzie pojawiła się nowa droga z nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostek i płyt betonowych. Ponadto, uruchomiono energooszczędne LED-owe oświetlenie, które również krok po kroku montowane jest na całym Placu Pocztowym.

Rozpoczęły się też prace związane z przebudową drogi na odcinku przy budynkach TBS. Już wkrótce nierówną kostkę kamienną zastąpi nawierzchnia z asfaltu. Konsekwentnie postępują roboty ogólnobudowlane budynku Centrum Integracji Społecznej, który nabiera kształtów.

Na terenie Targowiska Miejskiego wybudowano nowe wiaty handlowe, a na ukończeniu są lokale usługowe. Oświetlenie LED-owe już działa, dodatkowo na lampach pojawiły się kamery. Monitoring uruchomiono 2 września i został zamontowany na czas robót przez wykonawcę.

Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej realizuje konsorcjum złożone z lidera Asta – Bud Sp. z o.o. z Piły i partnera „MARBUD” Marcina Wańkiewicza z Trzcianki. Natomiast termomodernizację terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi realizuje firma BaHECo Sp. z o.o. z Trzcianki.

Całkowita wartość robót budowlanych według zawartych umów pomiędzy gminą Trzcianka a wykonawcami to przeszło 20 milionów złotych, w tym ponad połowa środków pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.