Jastrowie będzie mieć nowy ambulans

Podstacja w Jastrowiu pogotowia ratunkowego Szpitala Powiatowego w Złotowie będzie mieć nowy ambulans. Karetka kupiona zostanie w ramach realizacji ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów” Ministerstwa Zdrowia.

Rządowy program zakłada zakup 200 nowoczesnych karetek. Kwota dofinansowania to 400 tys. złotych. Pieniądze te pozwolą na zakup nowoczesnego pojazdu przystosowanego do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Budżet całego programu wynosi 80 milionów złotych.

Symboliczny czek z rąk wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego odebrała dyrektor złotowskiego szpitala Joanna Harbuzińska-Turek. W tej ważnej chwili dyrektor i jej zastępcy Marcinowi Druszczowi towarzyszyli parlamentarzyści Grzegorz Piechowiak, Marta Kubiak i Ryszard Czarnecki, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz, Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Burmistrz Jastrowia Piotr Wojtiuk i jego zastępczyni Agnieszka Głyżewska-Klofik, radni Rady Powiatu Złotowskiego Tomasz Wojtiuk i Ryszard Król, radny Rady Miejskiej w Jastrowiu Janusz Siwak oraz Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Ilona Belka.

Karetkę trzeba będzie doposażyć w niezbędny sprzęt specjalistyczny.

Patrycja Kajewska