Kara za głosowanie? Solidarni z doktorem Bystrzyckim


W sprawie „kary za głosowanie” do dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile Wojciecha Szafrańskiego list otwarty napisała Przewodnicząca Rady Miasta Maria Kubica.

„Ze zdumieniem i smutkiem wysłuchałam relacji radnego Włodzimierza Bystrzyckiego z rozmowy z Panem, na temat przedłużenia jemu kontraktu na dalszą pracę, która odbyła się pod koniec roku, w obecności wicedyrektora i pracownika wydziału kadr. Otóż dowiedziałam się, że poinformował go Pan, iż nie będzie zatrudniony na kolejny rok, bo nie głosował, na sesji Rady Miasta Piły, zgodnie z Pana oczekiwaniami. Takie uzasadnienie w stosunku do radnego nie powinno się pojawić, bowiem radny wykonując mandat, reprezentuje swoich wyborców, a samodzielność jego decyzji nie może być w żaden sposób ograniczana ewentualnym zatrudnieniem lub innym zakresem działalności.

– Radny ma prawo głosować zgodnie ze swoim przekonaniem, czy to się pracodawcy podoba, czy nie – dodała Maria Kubica podczas konferencji prasowej zwołanej specjalnie w tej sprawie.

Podczas konferencji towarzyszyli jej radni Rady Powiatu w Pile Stefan Piechocki, Paweł Jarczak i Rafał Zdzierela oraz przewodniczący Rady Miasta Piły minionych kadencji: Włodzimierz Michalski, Kazimierz Kosmatka i Mieczysław Augustyn. Przyszli, by jak mówili, okazać solidarność z człowiekiem, któremu wyrządzono krzywdę.