Kładka na Gwdzie już gotowa

W sobotę, w godzinach porannych pracownicy firmy Kormost zainstalowali most łączący Wyspę z terenami nadrzecznymi przy ul. Dąbrowskiego.

Przebudowa Wyspy i plantów jest realizowana w ramach projektu unijnego „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”. Wartość środków pozyskanych przez Urząd Miasta Piły ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, to blisko 14,5 miliona złotych.

W ramach inwestycji na wyspie modernizowane są alejki spacerowe, zamykany jest ring pieszo-rowerowy okalający wyspę (analogicznie, jak w części zrealizowanej kilka lat temu) oraz instalowane jest nowe oświetlenie wraz z systemem monitoringu miejskiego.

Po drugiej stronie rzeki, na zdegradowanym obszarze powstaje skateplaza z torem rolkowym. Budowane są boiska do siatkówki i koszykówki i infrastrukturą do kalisteniki.

Teren ten zostanie połączony układem komunikacyjnym dla pieszych, rowerzystów, czy biegaczy chcących dostać się tam np. z Zamościa czy Jadwiżyna.