Kolej buduje sieć 2G. Maszty stoją już w Pile, Złotowie, Skórce. Czy sygnał z nich wpływa na ludzi?

Przy niektórych stacjach kolejowych budowane są wysokie maszty. Wieże takie stoją już m.in. w Pile, Skórce czy Złotowie – docelowo powstać ma 1200 anten. Jak się okazuje, powstaje sieć 2G, która ma znacznie usprawnić kierowanie ruchem pociągów. Inwestycje, jak tłumaczą PKP, nie wymagają uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Sygnał z anten kierowany ma być wzdłuż torów, a nie jak w przypadku GSM na całą okolicę.

Mieszkańcy nie bez obaw pytają jednak: co to jest, kto stawia anteny oraz czy sygnał z nich nadawany nie będzie zagrażał zdrowiu i życiu ludzi?

Z podobnymi pytaniami zwrócili się do burmistrza Złotowa mieszkańcy miasta. Na stronie internetowej gminy Adam Pulit opublikował treść odpowiedzi, którą otrzymał od PKP PLK S.A.

Zespół Projektu Unijnego 6/2 poinformował że budowa wież realizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

W ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 1200 wież, które w znacznej części będą zlokalizowane w miejscach zurbanizowanych, w pobliżu stacji kolejowych i przystanków osobowych.

Realizacja prac odbywa się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.


Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie – nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.


Odnosząc się do obaw mieszkańców w aspekcie wpływu projektowanego obiektu na zdrowie i życie mieszkańców, Polskie Koleje Państwowe zapewniły, że

obiekty są projektowane i realizowane z zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa,
a parametry instalowanych na nich anten sektorowych o skupionej charakterystyce,
których sygnał kierowany jest wzdłuż linii kolejowych, a nie jak w przypadku GSM na całą okolicę,
pozwolą zachować dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

Inwestor zapewnia również, że brak jest negatywnych oddziaływań obiektu radiokomunikacyjnego na życie i zdrowie mieszkańców przebywających w miejscach dostępnych dla ludności, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu radiokomunikacyjnego.

– Przed włączeniem systemu GSM-R do użytkowania, przeprowadzony zostanie szereg testów, w tym pomiary poziomu natężenia pola elektromagnetycznego, który emitują poszczególne obiekty – wyjaśnia w piśmie kierowanym do Urzędu Miejskiego w Złotowie Paweł Lewandowski Zastępca Dyrektora Projektu.


Źródło: UM Złotów