Konferencja on-line „Między szkołą a rynkiem pracy”

18 maja odbędzie się ogólnopolska konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy”. W trudnych czasach pandemii konferencja będzie miała charakter on-linowy, a uczestniczyć w niej będą dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, nauczyciele oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z całej Polski. Redakcja naszej gazety objęła wydarzenie patronatem prasowym.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz pracowników instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy z terenu całej Polski. Udział w niej jest bezpłatny.

– Ciągle pojawiają się nowe zawody i sposoby wykonywania pracy. Atrakcyjny pracownik na rynku pracy jest świadomy własnych kompetencji zawodowych, posiada umiejętności szybkiego dostosowania się do zachodzących zmian i potrzeb pracodawców. Dlatego tak ważne jest przygotowanie młodzieży do stawiania pierwszych kroków zawodowych. Młodzi ludzie znając swoją wartość, swoje kompetencje oraz znając trendy na rynku pracy, są lepiej przygotowani do zawodu – przekonują organizatorzy konferencji, wśród których jest m.in. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 18 maja 2020 o 17: 00 – 20: 40. Organizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz Akademię Webinaru.

Nasza redakcja jest patronem medialnym wydarzenia.