Koniec fabryki porcelany w Chodzieży

Z końcem czerwca przestanie działać Fabryka Porcelany w Chodzieży. Właściciel zapowiedział już zwolnienie grupowe w chodzieskim zakładzie, które obejmie 126 z 148 zatrudnionych obecnie pracowników.

Niestety, ziścił się czarny scenariusz dotyczący Fabryki Porcelany w Chodzieży. Już w minionym roku właściciel zakładu Polska Grupa Porcelanowa, zwolnił ponad połowę pracowników. Wtedy jednak o całkowitym zamknięciu zakładu w Chodzieży nie było mowy. Dziś wiadomo jednak na pewno, że tak się stanie.

13 lutego Polska Grupa Porcelanowa wydała specjalne oświadczenie w tej sprawie. Zapowiedziała w niej całkowite zamknięcie zakładu w Chodzieży.

„Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki gospodarczo ekonomiczne, zdecydowaliśmy o ulokowaniu naszej produkcji w dwóch zakładach – Ćmielowie i Łubianie. Robiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby zachować ciągłość pracy fabryki w Chodzieży, jednak rosnące wyzwania, którym staraliśmy się stawić czoła, nie pozwoliły nam na podjęcie innej decyzji” – czytamy w oświadczeniu, pod którym podpisali się prezesi Zarządu Polskiej Grupy Porcelanowej: Iwona Kwiecień-Poborska i Zbigniew Andrzejewski.

„Trudna decyzja o wstrzymaniu produkcji porcelany w Chodzieży jest podyktowana okolicznościami ekonomicznymi, w tym wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania zakładu, tj. kosztów energii, gazu i wynagrodzeń, a także jednoczesnej konieczności spełniania oczekiwań konkurencyjnego rynku. Ostateczne postanowienia odnośnie przyszłości zakładu podjęliśmy na podstawie wyników i analiz ekonomicznych oraz przeprowadzonych prób optymalizacji produkcji.” – to już argumenty podawane przez Zarząd PGP w kolejnym oświadczeniu dotyczącym chodzieskiego zakładu, które wydane zostało 20 lutego.

Dowiadujemy się w nim m. in., że chodzieska fabryka funkcjonować będzie jeszcze do 30 czerwca. Po tym zaś czasie produkcja porcelany pod chodzieską marką przeniesiona zostanie do zakładów w Ćmielowie i Łubianie.

19 lutego na terenie chodzieskiego zakładu odbyły się rozmowy Zarządu Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. z przedstawicielami pracowników, Związków Zawodowych i Radą Pracowniczą fabryki. Podczas spotkania ustalono, że zwolnienie grupowe obejmie 126 z 148 zatrudnionych obecnie pracowników.

Jednocześnie, jak zapewnia zarząd PGP, chodzieska porcelana nie zniknie z rynku.

„Marka nie przestaje istnieć i będzie nadal dostępna na rynku dla klientów, co więcej, będzie rozwijana w zakładach Polskiej Grupy Porcelanowej według dotychczasowych planów, na czym nam bardzo zależy i co jest naszym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką sympatią marka Chodzież cieszy się na rynku i ze na nas, jako firmie, spoczywa odpowiedzialność utrzymania jej wieloletniej tradycji” – czytamy w oświadczeniu.

Poważne kłopoty chodzieska fabryka porcelany miała już w minionym roku. Z końcem czerwca zakład zwolnił wtedy ponad połowę pracowników (250 z 380 zatrudnionych). Wtedy jeszcze dyrekcja zakładu dementowała wszelkie doniesienia o możliwości zamknięcia chodzieskiej fabryki.