Lech Wojcieszyński Prezydentem Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców

Lech Wojcieszyński, prezes Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz prezes Metrologa, wybrany został Prezydentem Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców. To duże wyróżnienie zarówno dla prezesa Lecha Wojcieszyńskiego, jak i dla całego środowiska biznesu, skupionego wokół czarnkowskiego Forum.

Wybory miały miejsce 8 marca, w Poznaniu. Prezydent Lech Wojcieszyński wybrany został przez aklamację.

Porozumienie Wielkopolskich Pracodawców tworzą: Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Loża Wielkopolska Business Centre Club, Pracodawcy RP Wielkopolska, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza i Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Porozumienie zawarte zostało 16 stycznia 2015 roku. Jego członkowie zadeklarowali wspólne działanie na rzecz budowania zaufania i kapitału społecznego. To ważna idea, zwłaszcza w dzisiejszych czasach oraz w takim regionie jak Wielkopolska, gdzie nadal żywe są hasła pracy organicznej.

Partnerzy Porozumienia zadeklarowali dążenie do efektywnej współpracy wszystkich pracodawców Wielkopolski, a także kształtowanie w społeczeństwie pozytywnej opinii o pracodawcach. Celem Porozumienia jest również integracja potencjału organizacyjnego i intelektualnego pracodawców województwa wielkopolskiego wokół wspólnego definiowania i realizacji strategicznych celów wielkopolskiego środowiska pracodawców, wypracowywanie wspólnych rozwiązań i opinii oraz silnej reprezentacji wielkopolskich pracodawców wobec administracji rządowej, samorządu terytorialnego, parlamentarzystów i innych partnerów społecznych. Wspólne działanie bowiem oraz wymienianie się wiedzą i doświadczeniem może podnieść efektywność działań każdej z organizacji i zwiększyć obszar ich oddziaływania.

Prezydent Lech Wojcieszyński bieżącą działalnością Porozumienia kierował będzie przez rok.

Oznacza to również, że Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przejmuje bieżący sekretariat Porozumienia.

Lech Wojcieszyński

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym, kierunek Automatyka i Metrologia Elektryczna. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako elektronik w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 1991 roku został współwłaścicielem i dyrektorem naczelnym Zakładu Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej METROLOG s. c. Po przekształceniu w kapitałową spółkę prawa handlowego w 2000 roku objął funkcję Prezesa Zarządu, którą sprawuje do chwili obecnej.
Dodatkowo pełnione funkcje: prezes Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, członek Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Za tę działalność wielokrotnie wyróżniony i odznaczony.