Linią Piła – Krzyż pojadą elektryczne pociągi

Kolejny krok w kierunku elektryfikacji linii kolejowej Piła – Krzyż. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn nad Odrą”.

Lepsza komunikacja pasażerska, sprawniejszy i szybszy przewóz towarów, większe bezpieczeństwo, nowocześniejsze perony – to przewidywane efekty prac na liniach kolejowych między Bydgoszczą a Kostrzynem nad Odrą (nr 18 i 203).

PLK podpisały umowę za 5,3 mln zł (netto) na dokumentację przedprojektową. Kontrakt obejmuje możliwość elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn nad Odrą.

Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn nad Odrą do Szczecina.

Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn nad Odrą. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.