Meeting dla pracodawców: Przekonać nieprzekonanych…

„Przekonać nieprzekonanych. +15 dla biznesu i rzemiosła” – pod takim hasłem zorganizowany został w Pile pierwszy meeting dla pracodawców, promujący kształcenie dualne i zawodowe. Organizatorami byli: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

Na spotkanie zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele firm praktykujących już u siebie naukę zawodu, jak i tacy przedsiębiorcy, którzy dopiero pytali o konkretne rozwiązania i szukali wskazówek.

Chodzi nam o to, by kształtować właściwe relacje między oświatą a przedsiębiorcami i szeroko pojętym otoczeniem biznesu – powiedziała witając gości Ewa Krupka-Zaręba, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości realnego wpływu pracodawców na kształcenie zawodowe i dualne na poziomie regionalnym, a także odczarowanie kształcenia zawodowego i pokazanie młodym ludziom, że poznanie profesji firm, które rozwijają się na naszym rynku pracy daje perspektywiczne możliwości pracy, płacy i rozwoju zawodowego. Chodziło również o przekonanie „nieprzekonanych” pracodawców o potrzebie współpracy ze szkołami w zakresie kształcenia dualnego.

Pracodawcy najchętniej chcieliby pracownika młodego, ale z dużym doświadczeniem zawodowym. Tego połączyć się nie da – mówił Grzegorz Marciniak, Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. – Takich pracowników trzeba sobie wychować. I o ile na poziomie szkolnictwa wyższego mamy już tę kwestię nieźle rozwiązaną, o tyle jest ciągle wiele do zrobienia, jeśli chodzi o szkoły średnie oraz branżowe – przekonywał.

Nieźle, jak wynikało z relacji Karola Pufala, Starszego Cechu RR w Złotowie, wygląda nauka ucznia pod opieką doświadczonego mistrza. Ale są to małe przedsiębiorstwa, które kształcą pod potrzeby pracy w konkretnym zawodzie rzemieślniczym.

Realnym wyzwaniem jest natomiast kształcenie młodzieży w systemie dualnym na potrzeby dużych firm i tworzenie klas patronackich, które mają program nauki w szkole dostosowany do potrzeb pracodawcy. Przykładem dobrej praktyki w tej dziedzinie jest firma Europol Meble Polska, z siedzibą w Podaninie, która wzorowo współpracuje z Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Dbając o najwyższą jakość produkowanych przez nas mebli, dbamy o przyuczenie uczniów do zawodu – przekonywali Dominika Krzyżosiak, specjalista ds. kadr i Rafał Piosik, instruktor praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie z Chodzieży przez 3 lata kształcą się w zawodach: tapicer i krawiec. Na koniec zdają egzamin czeladniczy w firmie i mają zagwarantowaną pracę w Europolu.

Prelegenci z Państwowej Inspekcji Pracy o. Piła przedstawiali formalnoprawne i praktyczne aspekty zatrudniania pracowników młodocianych, a z Ochotniczych Hufców Pracy informowali pracodawców o możliwościach refundacji części kosztów zatrudnienia młodocianego.

Meeting zakończył się dyskusją. Gości poproszono także o wypełnienie ankiet, które mają być dla CWRKDiZ informacją na temat gotowości przedsiębiorców do zatrudniania młodocianych. Każdy pracodawca mógł także zadeklarować swój udział w Targach Pracy dla Młodych, które odbędą się 30 maja.