Miasto chce rewitalizować Plac Zwycięstwa

Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na projekt rewitalizacji placu Zwycięstwa

Najdroższy w Europie wybieg dla psów. Tak w krzywym zwierciadle przedstawiany jest plac Zwycięstwa, zielone centrum Piły, z którego najczęściej korzystają właśnie czworonogi. Plac Zwycięstwa odżywa jedynie podczas uroczystości państwowych pod Pomnikiem Zwycięstwa albo religijnych pod pomnikiem Jana Pawła II. Teraz ma się to zmienić.

Miasto ogłosiło przetarg na rewitalizację placu. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Elementy, które muszą znaleźć się w projekcie to m.in. jednolita nawierzchnia łącząca plac Zwycięstwa z ulicą Śródmiejską, elementy wody np. kurtyna wodna, fontanna, źródełko, elementy małej architektury – ławki, siedziska, stojaki rowerowe, ciągi piesze i drogi rowerowe, a także wieczorne oświetlenie powierzchni i przestrzeni placu. Mają pojawić się na nim także elementy podkreślające wartość historyczną tego miejsca poprzez ustawienie na placu przezroczystych planszy m.in. kościoła p.w. św. Janów oraz istniejącej przed II wojną światową zabudowy, a także motyw nawierzchni nawiązujący do studni nieszczęścia.

Przetarg podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap- opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu placu Zwycięstwa w formie wizualizacji, ma być rozstrzygnięty na początku przyszłego roku. Drugi etap – na opracowanie projektu i kosztorysu oraz wniosku o pozwolenie na budowę – w połowie 2022 r.