Milion dla wałeckiej PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa znalazła się wśród piętnastu polskich uczelni, które w tym roku otrzymały milion złotych w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

Symboliczny czek na tę kwotę, na ręce Rektora uczelni, dra Dariusza Skalskiego, przekazał Jakub Pyżanowski, reprezentujący gabinet Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doskonałość kształcenia to jeden z podstawowych celów, jakie Konstytucja dla Nauki postawiła. Co roku maksymalnie 15 uczelni wyższych może uzyskiwać takie wsparcie. Jest to piętnastka uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybiera 15 najlepszych uczelni, których jakość kształcenia sprawia, że ich absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy – podkreślał Jakub Pyżanowski.

Jak tłumaczył Pyżanowski, brano pod uwagę dwa kryteria. Po pierwsze pozytywną opinię jeśli chodzi o jakość kształcenia ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej i to na przestrzeni sześciu lat. Po drugie wyniki monitoringu Elektronicznych Losów Absolwentów. System ELA ocenia studentów i absolwentów wszystkich kierunków w Polsce, wszystkich uczelni: publicznych i niepublicznych. Dwa najważniejsze wskaźniki z tego systemu to wysokość bezrobocia wśród absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu oraz wysokość wynagrodzeń wśród pracujących absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Wśród tej piętnastki w ubiegłym roku zajęliśmy siódme miejsce, natomiast w tym roku na miejscu trzecim. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by w kolejnych latach znajdować się również w czołówce – zapewnił dr Dariusz Skalski, rektor PWSZ w Wałczu.

Jak wspomniał rektor, wałecka PWSZ jest na etapie konsumowania pierwszego miliona, która otrzymała z ministerialnego programu w ubiegłym roku.

Tymi środkami zaspakajamy wiele aspektów. Inwestujemy w infrastrukturę, kadrę i oczywiście samych studentów. Nowa pula środków pozwoli również na przeprowadzanie dalszych kursów i szkoleń certyfikowanych, które naszym studentom dają lepszą perspektywę odnalezienia się na rynku pracy. Oprócz wiedzy akademickiej uzyskują bowiem certyfikaty uznanych firm – podkreślił rektor.

Świadkami uroczystego przekazania środków finansowych w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości” byli: Starosta powiatu wałeckiego Bogdan Wankiewicz, Burmistrz miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Przedstawiciele 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, Dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sebastian Trojanowski oraz Dyrektorzy Instytutów, a także wykładowcy i pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.