„Miluszków” czyli nowe schronisko dla zwierząt

31 stycznia funkcjonować zaczęła nowa, gminna spółka „Pilskie schronisko dla zwierząt”. Spółka przejęła schronisko na Leszkowie, w którym, jak zapewnia prezes Alicja Dorsz wprowadzone zostaną nowe standardy. – „To nowe otwarcie i nowa jakość opieki nad zwierzętami” – dodaje prezydent Piotr Głowski.


Do schroniska trafiać będą zwierzęta z terenu 9 gmin, głównie z Piły i powiatu pilskiego. Gminy będą składać się na działalność schroniska.

W tej chwili Na Leszkowie przebywa 215 psów i 41 kotów. Zwierzęta są odpowiednio karmione. Mają też zapewnioną dobrą opiekę weterynaryjną. Do współpracy udało się namówić lek. wet. Tomasza Boguckiego, który został dyrektorem schroniska. Oprócz niego w dziale weterynaryjnym pracuje jeszcze jeden lekarz oraz 3. techników weterynarii. Zatrudniony jest także personel do pomocy.

Nie było łatwo. Prowadziliśmy długie rozmowy; wiadomo jaki jest rynek pracy. Zależało nam jednak, żeby przyjąć takie osoby, które będą gwarantowały nie tylko należytą opiekę, ale także empatię w stosunku do zwierząt – mówi prezes A. Dorsz.

W schronisku rozbudowana i poprawiona zostanie także infrastruktura. Już udało się wstawić okna do pomieszczenia, w którym przebywają koty.

Podczas konferencji prasowej, w której oprócz prezes Alicji Dorsz i dr Tomasza Boguckiego uczestniczył prezydent Piotr Głowski oraz Tomasz Wojciechowski – prezes spółki GWDA, podmiotu wspierającego nową spółkę, zaprezentowano nazwę schroniska. Na konkurs wpłynęło 37 prac. Wygrała kombinacja słów: Leszko + Milusińscy. Tak powstał „Miluszków”…

Przed nową spółką dużo wzywań. Jednym z nich jest usprawnienie procesu adopcji zwierząt. Już działa profil Facebookowy schroniska i Instagram. Wkrótce ruszy profesjonalna strona internetowa, na której m.in. znajdzie się zakładka dotycząca adopcji. Powstać ma także fundacja lub stowarzyszenie, które jako podmiot z zewnątrz wspierać będzie działania nowego, pilskiego schroniska.