Mistycznie i surrealistycznie… 60 lat pracy Eugeniusza Repczyńskiego

W pilskim Biurze Wystaw Artystycznych oglądać można wystawę retrospektywną z okazji jubileuszu 60-lecia pracy twórczej Eugeniusza Repczyńskiego. – Malarstwo jest dla mnie wodą życia… – mówi o swojej twórczości artysta malarz, który od 60 lat tworzy dzieła naznaczone mistycznym, a zarazem surrealistycznym i syntetycznym spojrzeniem na rzeczywistość.

Eugeniusz Repczyński związany jest z Piłą od II połowy lat 60-tych. Realizuje się w szeroko rozumianej sztuce użytkowej: malarstwie ściennym, architekturze wnętrz, grafice użytkowej, wystawiennictwie, sztuce kościelnej, krytyce artystycznej. W latach 1990–1994 piastował urząd Plastyka Miejskiego w Pile. Jednak fundamentem jego działalności jest malarstwo sztalugowe i na tym polu odnosi największe sukcesy.
Porządek, harmonia i architektura jego obrazów zapadają głęboko w pamięć, a symboliczny ład, który stanowi spoiwo jego malarskiej twórczości wypełnia wyobraźnię odbiorcy, nawet kiedy traci on już kontakt z materią penetrowanego dzieła.

Ale prace Repczyńskiego to nie tylko obrazy. Jego „artystyczne „znaki” widoczne są również w przestrzeni miejskiej Piły. Jest twórcą płaskorzeźby na Zespole Szkół Muzycznych i mozaiki (wspólnie z E. Ćwirlejem) na Domu Towarowym „Merkury”. Jest również autorem projektu neonu „Piła wita!” na wieżowcu przy ul. Wodnej, a także malarstwa ściennego i tablicowego oraz licznych malatur we wnętrzach – w kościele Św. Stanisława Kostki, w kaplicy Szpitala Specjalistycznego, w Banku Pekao Piła, w Sali Miejskiej, gdzie oglądać można cykl obrazów abstrakcyjnych. Jest także autorem projektu Pomnika Katyńskiego.

Eugeniusz Repczyński za swoje zasługi w dziedzinie kultury, podczas wernisażu jubileuszowej wystawy w BWAiUP, wyróżniony został Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, przyznaną na wniosek Stowarzyszenia Magnus Ventus.