MZGL będzie zarządzał domem przedpogrzebowym w Złotowie?

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę, 30 stycznia burmistrz i radni dyskutowali na temat zarządzania i utrzymania cmentarza, wraz z nowowybudowanym domem przedpogrzebowym.

Burmistrz zaproponował radnym przyjęcie uchwały, która zmieniałaby statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie. Adam Pulit starał się przekonać Radę, że to właśnie MZGL powinien zająć się administrowaniem domem przedpogrzebowym. By jednak tak mogło się stać, potrzebne było wpisanie do statutu jednostki, że „Zakład wykonuje również zadania własne Gminy Złotów o charakterze użyteczności publicznej z zakresu utrzymania i zarządzania cmentarzem, wraz z usytuowanym na jego terenie domem przedpogrzebowym”.

Burmistrz Adam Pulit swój pomysł argumentował tym, że gdyby administrowanie cmentarzem przejął MZGL, byłoby to bardziej efektywne i tańsze rozwiązanie. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Złotowie, który do tej pory zajmował się utrzymaniem cmentarza, zaproponował bowiem, zdaniem władz Złotowa, zbyt wysoką stawkę. MZUK chciał, by za utrzymanie i zarządzanie cmentarzem, wraz z domem przedpogrzebowym, gmina zapłaciła mu 310.000 zł (brutto) za rok.

To będzie pierwszy rok funkcjonowania domu przedpogrzebowego. Dlatego trudno do końca skalkulować koszty. Nie wiadomo na przykład, jakie będzie zużycie energii elektrycznej oraz, jaka ostatecznie będzie jej cena – tłumaczył Mariusz Walter, wiceprezes MZUK.

Dodał również, że dom przepogrzebowy trzeba doposażyć w urządzenia, których brakuje, na przykład podnośnik nożycowy.

Stąd taka cena… – mówił.

MZUK dał za wysoką stawę, dlatego proponuję, by miasto realizowało to zadanie samodzielnie, poprzez rozszerzenie działalność MZGL. Kiedy będziemy mieli alternatywę, łatwiej będzie nam negocjować cenę – tłumaczył z kolei burmistrz Adam Pulit.

Radni mieli jednak sporo wątpliwości. Podnosili na przykład kwestię doświadczenia, poddając pod wątpliwość, czy pracownicy MZGL poradzą sobie z tak szczególnym zadaniem, jakim jest obsługa domu przedpogrzebowego.

Tu nie chodzi o prowadzenie zakładu pogrzebowego i świadczenie komercyjnych usług pogrzebowych, ale o administrowanie tym majątkiem: prowadzenie dokumentacji, czy udostępnianie obiektu profesjonalnym firmom. MZGL ma być administratorem, a nie usługodawcą – tłumaczył burmistrz.

Większość radnych nie przyjęła jednak tej argumentacji i ostatecznie uchwała zmieniająca statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami nie przeszła. MZGL nie może zatem pełnić funkcji administratora cmentarza i domu pogrzebowego.

W tej sytuacji możliwe jest, że zadanie eksploatacji domu pogrzebowego przekazane zostanie do realizacji w formie dzierżawy. To wymaga jednak wszczęcia oddzielnej procedury.