Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu: nowa instytucja, nowy dyrektor!

W związku z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie Wieleń konieczne jest przygotowanie instytucji kultury do prowadzenia nowych zadań – Mediateki, w skład której wchodzi Biblioteka XXI wieku wraz czterema filiami, „Kino za rogiem”, Pracownia Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej, Centrum Wsparcia Rodziny.


Organizowanie rozległej działalności kulturalno- edukacyjnej wykroczyło znacząco poza funkcje statutowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, determinując konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu jednostki. Ze stanowiska dyrektora zrezygnowała w maju 2021r. Alicja Adamczyk, podpisując stosowne porozumienie.


Wobec powyższego Rada Miejska w Wieleniu podjęła uchwałę dotyczącą funkcjonowania Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu. W drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu powołany został Marcin Waśko.

Alicja Adamczyk nadal pozostaje kierownikiem Ośrodka Kultury Strzelnica.

17 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wieleniu odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami instytucji wieleńskiej kultury, podczas którego Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia w obecności Sekretarza Gminy Wieleń Krystyny Heppner podziękowała za wieloletnią pracę Alicji Adamczyk, ustępującej ze stanowiska dyrektora M-GOK oraz wręczyła akt powierzenia obowiązków służbowych nowemu dyrektorowi Nadnoteckiego Centrum Kultury – Marcinowi Waśko.

Hanna Forbrich, st. ds. współpracy ze społeczeństwem
Ref. Organizacyjny UM Wieleń