„Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”

Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zorganizowany został konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”.

Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczyła, że „celem tego konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności budują swoją karierę zawodową. W swojej pracy wykazują się entuzjazmem i pasją, mobilizują innych do działania. Dzięki zamiłowaniu do pracy i swojej postawie stają się autorytetem w środowisku lokalnym”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zdanie egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w roku 2018. W kryterium oceniania brano pod uwagę m.in: oceny z egzaminów teoretycznych i praktycznych, dodatkowe osiągnięcia zawodowe (certyfikaty, dyplomy itp.), kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podziękowała wszystkim wnioskodawcom w konkursie „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” którymi byli przedsiębiorcy, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, Cechy Rzemiosł Różnych, podkreślając, że jest to pogłębienie współpracy i kultywowanie tradycji zawodów rzemieślniczych „dowodem na to jest wasza otwartość na współpracę z nami, traktujecie nas jako parterów w rozwoju lokalnego rynku pracy”.

Nagrodzonych zostało łącznie 36 osób z tego 28 czeladników i 8 mistrzów. Tytuł Czeladnika roku 2018 otrzymał Hubert Lewandowski, który z zawodu jest monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Angażuje się w działalność Cechu w Gostyniu przygotowując się do zdobycia kwalifikacji mistrzowskich.

Tytuł Mistrza roku 2018 otrzymał Roman Krawczak, który z zawodu jest dekarzem. Sprawuje funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w którym również jest orzecznikiem technicznym. Poprzez swoją działalność promuje dualny system kształcenia w rzemiośle oraz zachęca młode pokolenie do podjęcia nauki w zawodzie dekarza. Brał udział w organizacji Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy w 2018 roku.

Uroczysta Gala podsumowująca konkurs „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” odbyła się 4 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w atmosferze zbliżających się świąt i z wyjątkową oprawą artystyczną i graficzną.

Tytuł czeladnika roku 2018 – lista osób wyróżnionych:

 1. Tobiasz Krzykała – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 2. Sebastian Bąkowski – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 3. Sandra Grzegorzewska – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 4. Grzegorz Drutel – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z miejscowości Arentowo
 5. Weronika Suś – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 6. Kamila Krawczyk – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 7. Marcin Kozłowski – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 8. Sandra Kaczmarek – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 9. Klaudia Szykowna – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
 10. Dominik Dybul – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 11. Bartłomiej Dorsz – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 12. Faustyna Chmiel – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
 13. Szymon Hypki – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 14. Patryk Nowak – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 15. Damian Tatera – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z miejscowości Lipka
 16. Paweł Pazoła – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
 17. Jan Zaremba – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
 18. Paweł Matyaszczyk – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
 19. Daniel Wardęcki – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
 20. Ryszard Buczek – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 21. Karolina Koterba – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 22. Szymon Wojtuś – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 23. Daniel Dominik Dźwik – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z miasta Chodzież
 24. Jakub Stróżyński – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
 25. Tomasz Krawczewski – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 26. Michał Łuczak – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
 27. Adam Pawlaczyk – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,

Tytuł mistrza roku 2018 – lista osób wyróżnionych:

 1. Daria Harłożyńska – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 2. Marek Tomaszewski – z obszaru działania Centrum Wsparcia, Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
 3. Aleksander Tomczak – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 4. Mariusz Hagno – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z miejscowości Stróżki
 5. Kacper Manikowski – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z miejscowości Zakrzewo
 6. Waldemar Zawada – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
 7. Leszek Zemler – z obszaru działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,