Najnowsza wystawa Elżbiety Wasyłyk w BWAiUP. Dziś otwarcie

Galeria BWAiUP w Pile zaprasza dziś w piątek, 13 maja, na wernisaż wystawy prac Elżbiety Wasyłyk – „Forma Dei / Morfologia światła”. Otwarcie wystawy o godz. 19.00

Elżbieta Wasyłyk – malarka, poetka, teoretyk sztuki, dr hab. Profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2017 roku otrzymała Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuki. Jest autorką kilku rozległych cykli malarskich, są to: Pascha, Kształt obecności, Re-Kreacja-Misterium osoby, Chopin, Ćwiczenia duchowe.

Wykonała polichromię w kaplicy kościoła Bożego Ciała w Szczecinie, płótna dla kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej i polichromie w prezbiterium kościoła pw. Jana Chrzciciela w Trzciance. Projekty jej witraży zostały zrealizowane m.in. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie oraz w kościele w Pile – Motylewie.

Jest autorką monografii Personalizm w malarstwie polskim. Symptomy personalizacji sztuki, 2016, skryptu dla studentów: Struktura obrazu. Malarstwo i rysunek 2017 oraz traktatu malarsko- -teoretycznego: Anatomia obrazu. Morfologia koloru, 2021.Wydała cztery tomiki poezji: Sen o domu, Niebo nad sześcianem, Kształt obecności oraz Spotykamy się. Do niektórych swoich tekstów (np. poemat „Sen o domu”) pisze muzykę.

Autorka wielu wystaw indywidualnych, wydarzeń dydaktycznych Obraz i Muzyk, uczestniczka licznych wystaw zbiorowych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych.

– Forma Dei jest próbą ukazania Maryi z Nazaretu i jej tajemnicy. Św. Augustyn nazwał ją Formą Dei, ponieważ dzięki pełnej łasce bożej uformowała Jezusa Chrystusa zbawiciela świata fizycznie i duchowo i tak samo, według tej samej zasady będącej najczystszą relacyjnością osobową z Bogiem, formuje każdego, kto się jej powierza. Jej osoba związana nierozerwalnie z faktem wykupienia ludzkości z lucyferiańskigo zła jest nie tylko depozytem wiary, ale faktem historycznym – tak o swojej najnowszej wystawie mówi sama artystka.

BWAiUP