Największy przetarg w roku już ogłoszony. Kto chętny na rozbudowę przedszkola w Kaczorach?

W piątek, 24 lutego, Urząd Miasta i Gminy Kaczory ogłosił przetarg na rozbudowę i nadbudowę Publicznego Przedszkola w Kaczorach. To największa w tym roku inwestycja nie tylko w oświacie, ale w całej gminie.

Przetarg ogłoszony jest na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę Publicznego Przedszkola w Kaczorach z pełnym wyposażeniem wraz z doposażeniem placu zabaw i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zakres prac oprócz prac budowlanych obejmuje również zagospodarowanie terenu, instalacje wod.-kan, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną, modernizację kotłowni, wyposażenie pomieszczeń i wyposażenie placu zabaw.

Teraz przedszkole w Kaczorach to sześć sal, w tym pięć do sale do zajęć z dziećmi, a jedna to sala zajęć ruchowych. Po przebudowie przedszkole zyska trzy nowe sale – każda z szatnią i sanitariatami, a dzięki temu odzyska salę zajęć ruchowych i rekreacyjnych, która teraz jak w wielu innych przedszkolach wykorzystywana jest jako zwykła sala. Cały obiekt będzie przyjazny osobom z niepełnosprawnościami: w przedszkolu będzie zamontowana winda, podjazd oraz toaleta dla niepełnosprawnych.

Będzie także nowy plac zabaw. Ten, który jest już, też można nazwać nowym, bo powstał zaledwie 1,5 roku temu. Będzie przeznaczony do zabawy dla starszych dzieci. Maluchy dostaną zupełnie nowy plac. Pojawią się też sanitariaty dla dzieci bawiących się na placu zabaw, które będą dostępne z zewnątrz budynku.

Rewolucja czeka również przedszkolną kuchnię. I to wszystko będzie widoczne w zupełnej nowej bryle budynku. Teraz składa się z dwóch części: piętrowej, w której znajdują się sale zajęć dla dzieci oraz pomieszczenia administracyjne oraz parterowej, w której znajduje się kuchnia przedszkolna i jedna sala zajęć dla dzieci. I to właśnie parterowa część rozstanie rozbudowana o jedno piętro, na którym znajdą się dodatkowe sale dla dzieci wraz z szatniami i sanitariatami.

Łącznie przedszkole powiększy się o blisko 650 mkw. powierzchni użytkowej. W „starej” części przewidziano przede wszystkim remont kuchni.

Na całą inwestycję wykonawca będzie miał 13 miesięcy. Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć za pierwszym razem, to wiosną przyszłego roku obiekt będzie już gotowy.

W budżecie zarezerwowano na nią ponad 6 mln złotych. Gmina otrzymała na nią dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Rozbudowa przedszkola w Kaczorach nie będzie jedyną dużą inwestycją w oświacie. Jeszcze w tym roku w Rzadkowie chcemy rozpocząć budowę nowego przedszkola

– mówi Karina Jaśniak, która w gminie zajmuje się inwestycjami.

Teraz przedszkole mieści się w XIX-wiecznym pałacu, który wymaga jednak gruntownej renowacji. Gmina nie zdecydowała jeszcze o jego dalszych losach, ale koszt utrzymywania w nim przedszkola choćby po ostatnich podwyżkach mediów jest zbyt duży. Nowe przedszkole będzie tańsze w utrzymaniu, choć sama budowa ma kosztować około 2 mln złotych. Na tę inwestycję samorząd również zdobył dofinansowanie z Polskiego Ładu. Parterowy budynek bez barier architektonicznych ma powstać na gminnej działce przy Powstańców Wlkp. i Ogrodowej w sąsiedztwie WDK i boiska. Będzie to dwuoddziałowe przedszkole. Projekt, który jest na ukończeniu, obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku i plac zabaw.

Warto przypomnieć, że w 2021 r. przeprowadzono remont przedszkoli w Dziembowie i Dziembówku. Kapitalny remont przeszło też przedszkole w Morzewie.

Kolejna duża inwestycja do której w tym roku szykują się Kaczory to rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Nowe metry rur zostaną ułożone na ulicy Akacjowej w Dziembowie oraz Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie, a nowe odcinki sieci połączą Dziembowo z Krzewiną i Zelgniewo z Brodną. Łącznie do położenia będzie około 6 kilometrów nowych rur.

Ważną częścią inwestycji będzie modernizacja trzech przepompowni oraz zakup agregatów dla hydroforni w Kaczorach i w Śmiłowie.

Ta inwestycja pozwoli połączyć wszystkie hydrofornie w jedną sieć. Ne ma ryzyka, że gdziekolwiek w gminie zabraknie wody. W przypadku awarii jednej hydroforni zastąpi ją kolejna w sieci

– tłumaczy zasadę burmistrz Brunon Wolski.

Dokumentacja jest na ukończeniu. Kiedy będzie już gotowa będzie można ogłaszać przetarg. To zadanie również otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3,7 mln złotych.

– Liczymy na to, że na przetargu pojawi się przynajmniej kilka ofert – nie ukrywa Karina Jaśniak.

To będzie kolejna tak duża inwestycja wodociągowa w ostatnim czasie. Pod koniec roku zakończono rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Kaczorach i Morzewie. W ramach tej inwestycji w Kaczorach rozbudowano hydrofornię, oddano do użytku nową stację uzdatniania wody z nową, trzecią już studnią głębinową oraz dwa nowe zbiorniki retencyjne. Nowa stacja i nowa studnia o wydajności 70 m³/h, która teraz pełni rolę tej podstawowej, zabezpiecza nie tylko jakość, ale przede wszystkim ilość dostarczanej do mieszkańców wody. Natomiast nowe zbiorniki pomogą m.in. ochronić Kaczory przed podtopieniami podczas gwałtownych opadów deszczu.

Najnowsza inwestycja będzie już ostatnią, która ma zapewnić bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody. W przyszłości trzeba będzie pomyśleć o wymianie niektórych odcinków sieci

– mówi burmistrz Brunon Wolski.

Inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną wyprzedzają miejscowe plany zagospodarowania. Zakończył się już etap składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory w rejonie ulicy Dziembowskiej, który uruchomi nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. To po prawej stronie drogi na Dziembowo. Po lewej będą tereny usługowo-przemysłowe.

– Teraz wystąpimy o opinie i uzgodnienia. Ten etap procedury uchwalania planu miejscowego może potrwać do trzech miesięcy – mówi Bartosz Zieliński, inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Opinie nie będą wiążące dla ratusza, ale musi o nie wystąpić, gdyż w przeciwnym razie ryzykuje unieważnienie planu. Z kolei uzgodnienia są dla samorządu wiążące, co oznacza, że będzie musiał je uwzględnić w planie. Po tym jak plan zostanie o nie zaktualizowany będzie wyłożony do publicznego wglądu.

Plan w rejonie Dziembowskiej nie jest jedynym w przygotowaniu. W opracowaniu jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Kaczory, w rejonie ścieżki rowerowej do Piły, a także wsi Brodna, gdzie podobnie jak przy Dziembowskiej przewidziano tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Nieco inny charakter będzie miał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny zakładów Farmutil HS, który będzie potwierdzeniem przemysłowego przeznaczenia tych terenów.

Trwają też prace nad najważniejszym planistycznym dokumentem w gminie  – nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Celem prac jest weryfikacja ustaleń w zakresie wybranych kierunków zmian w przeznaczeniu wybranych terenów położonych na obszarze miasta Kaczory oraz wsi Krzewina, Śmiłowo i Brodna.

Gmina pokryje się nie tylko miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ale również siatką ścieżek rowerowych. Cel to połączenie wszystkich miejscowości ścieżkami rowerowymi. Teraz gminna sieć rowerowa liczy około 17 kilometrów. Niedługo przybędą kolejne. W przygotowaniu jest 3-kilometrowa ścieżka Krzewina – Dziembowo, drugi etap drogi rowerowej z Kaczor do Rzadkowa, również około 3 kilometrów oraz 2,5-kilometrowa ścieżka z Byszewic do Rzadkowa. Część ścieżek ma powstać w ramach ZIT czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. I to właśnie w ramach ZIT tym razem gmina Chodzież chce zbudować ścieżkę rowerowej od Krzewiny w stronę Chodzieży.