Nie mają za co kupić jedzenia, bo nie otrzymali jeszcze żadnych pieniędzy. Uchodźcy z Ukrainy potrzebują naszej pomocy!

Dopiero w tym tygodniu ruszyły w Pile pierwsze wypłaty jednorazowego zasiłku w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy. Na wypłatę czeka ponad 850 osób i ich rodziny. 300 złotych to jak na razie jedyna pomoc od państwa. Nie ruszyły jeszcze wypłaty świadczenia dla rodzin, które goszczą uchodźców ani wypłaty świadczenia 500+. Kiedy ruszą te ostatnie? Nie wiadomo. Tymczasem uchodźcy nie mają za co kupić jedzenia.

Wyraźnie spóźniona jest rządowa pomoc dla uchodźców i osób, które przyjęły ich pod swój dach. Dopiero w tym tygodniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile ruszyła wypłata jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy z wysokości 300 złotych. MOPS mógł uruchomić wypłaty dopiero wtedy, kiedy otrzymał na ten cel pieniądze od wojewody.

Jednorazowy zasiłek w wysokości 300 zł może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę po 24 lutego, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL. Świadczenie jest na osobę, nie na rodzinę. Tylko w pilskim MOPS-ie złożono ponad 850 wniosków. Na pomoc może czekać ponad 2 tysiące osób.

Z kolei każdy, kto przyjął uchodźców pod swój dach przez dwa miesiące może otrzymywać rządowe wsparcie w wysokości 40 zł na dzień za każdą przyjętą osobę. Tyle na razie teoria, bo w Pile nikt nie otrzymał jeszcze pieniędzy z tego tytułu. Zresztą nie wszyscy liczą na rządową pomoc. Wpłynęło tylko kilkadziesiąt wniosków.

Pierwsze wypłaty tego świadczenia mogą się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Jak zapewnia biuro wojewody, gminy powinny otrzymać przelewy najpóźniej 19 kwietnia. Do 15 kwietnia miały bowiem czas na zgłoszenie zapotrzebowania, a wojewoda miał przekazać im te środki jeszcze w tym samym dniu bądź w następnym dniu roboczym. Czy tak będzie? Okaże się dopiero po 19 kwietnia.

Warto wspomnieć, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wojewoda może wydłużyć okres wypłaty świadczenia na czas dłuższy niż 60 dni.  Może również podwyższyć tę kwotę m.in. w przypadkach, gdy podmiotem udzielającym pomocy jest osoba prawna albo przedsiębiorca. W takim przypadku trzeba jednak indywidualnie wystąpić do wojewody.

Wciąż nie wiadomo kiedy rozpocznie się wypłata świadczenia 500+ dla ukraińskich dzieci. ZUS nie potrafi nawet podać przybliżonego terminu wypłaty tego świadczenia dla ukraińskich rodzin.

To wszystko oznacza, że w portfelach ukraińskich uchodźców nie ma nic albo prawie nic. Ich sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Coraz częściej zaczyna im brakować na chleb. Pomocy żywnościowej nie otrzymają od Pilskiego Banku Żywności – paczki żywnościowe, które otrzymali w zorganizowanym przez miasto punkcie na Dąbrowskiego czy w „Tarczy” były pomocą jednorazową. Dlatego pomóżmy im przetrwać im ten trudny okres zanim staną na nogi!

Można pomóc przynosząc żywność z długim terminem żywności do sklepu na Śródmiejskiej 11 prowadzonego przez Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący „Migacze” oraz polskich i ukraińskich wolontariuszy. Można też pomóc wpłacając na konto Fundacji Mewa, która zakupiła właśnie ponad tonę żywności dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie właśnie w Pile.

Fundacja Mewa

ul. Medyczna 34, 64-920 Piła

nr konta 89 8937 0007 0002 3722 2000 0030