Noc Zawodowców 2021 – Edycja 4.0 Hybrydowo – Zawodowo

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami i nauczycielami, do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 pt. „Hybrydowo–zawodowo”.

Intencją przedsięwzięcia jest upowszechnianie kształcenia zawodowego i dualnego wśród młodzieży, promocja lokalnego rynku pracy oraz poszerzanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

W programie między innymi:

 1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:
 • Spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
 • Pokazów zawodów
 • Występów uczniów
 1. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:
 • ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
 • ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot!
 1. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji I Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:
 • Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” dla zorganizowanych grup uczniów
 • Biorę kurs na… prezentacje zawodów”, w ramachswobodnych przejść uczniów.
 1. ZAWODOWCY POSZUKIWANI” – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie i branżowo

 2. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania z doradztwa psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży

 3. Dodatkowa atrakcja „ŚCIANKA MEDIALNA” – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów

 4. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, pokaz laserowy realizowany przez firmę Visual Sensation.

 5. Ponadto w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) SEANS FILMOWY dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.


  Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Data: 1 października 2021 r.

Miejsce: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (w godzinach od 17:00 do 20:00).

Edycja pod hasłem: Hybrydowo-zawodowo.

Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym.