Noc Zawodowców „w sieci”

Za nami pierwsza w formule on-line Noc Zawodowców 2020 edycja 3.0. Wydarzenie organizowane z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Wielkopolsce po raz trzeci odbyło się w pierwszy piątek października. Pilskie Centrum zamiast spotkań w budynkach szkolnych z terenu subregionu pilskiego, jak było to w poprzednich dwóch latach, zaprosiło młodzież, uczniów, rodziców, grono nauczycieli i osoby zainteresowane tematem do wirtualnego spotkania w sieci.

Wielkopolska w sieci zawodów” – to hasło trafnie oddało charakter tego wieczoru. Całość miała formę prezentacji oraz filmów. Były także webinary, doradztwo zawodowe on-line indywidualne i grupowe oraz konkurs zawodoznawczy. Prowadzono także transmisję wydarzenia na żywo na facebook.


Uczestnicy przed ekranami – nie tylko subregionu pilskiego, ponieważ formuła on-line pozwoliła dotrzeć daleko poza ten obszar – otrzymali przekrój oferty szkół ponadpodstawowych pięciu powiatów, a kilkanaście szkół zaprezentowało na filmach wybrane kierunki nauki. Swoje zaangażowanie wykazali także starostowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele rzemiosła. I oni przekonywali do nauki w szkołach zawodowych czy do wyboru profesji najbardziej potrzebnych na rynku, a także tych deficytowych, gwarantujących pracę.

Longlife learning – kształcenie ustawiczne, a także możliwości nauki dla osób ze spektrum autyzmu były kolejnymi punktami tego szerokiego zakresu poruszanych tematów.

W serii filmów „Zawodowcy poszukiwani” tak uczniowie, jak i pozostali widzowie spotkali się z pracodawcami i przedsiębiorcami opowiadającymi o swoim zawodzie, o możliwości nauki zawodu w ich zakładzie lub o zawodowej pasji. Przekrój fachowców był szeroki – od barbera, poprzez tapicera, rymarza, hafciarkę po mechanika, ślusarza czy piekarza.

Zaskoczony mógł być niejeden widz poznając na filmie fachowca pracującego tuż obok, pełnego pasji czy o nietypowej profesji. Młodzież dzięki temu mogła zainspirować się, a rodzice podczas webinaru nt. skutecznego komunikowania się poznali metody na poprawę komunikacji z dzieckiem, tak aby rozmowy w trudnych czasach, o trudnych wyborach młodzieży były łatwiejsze…