„NOTECKIE SKRZYDŁA” dla Stanisława Neunerta

Uroczystość wręczenia nagrody Burmistrza Wielenia w dziedzinie kultury odbyła się 22 marca 2021 r. Nagrodę „Noteckie Skrzydła” otrzymał Stanisław Neunert z Gulcza.


W ceremonii uhonorowania laureata udział wzięli przedstawiciele Samorządu Gminy Wieleń, Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk i zastępca Burmistrza Jan Graczyk oraz radny Rady Miejskiej Grzegorz Wieczorek, który reprezentował okręg wyborczy i społeczność lokalną miejscowości Gulcz. Udział w spotkaniu wzięła również przedstawicielka zespołu tanecznego „Guleckie Szprychy” Danuta Koleśniak, która była jedną z osób zaangażowanych w realizację projektu edukacyjno- społecznego pn. „Zameldowani na stałe” w ramach konkursu grantowego „Zmieniaj swoje miejsce”. Kilkuosobowe grono osób oraz najbliższa rodzina towarzyszyli Panu Stanisławowi Neunertowi podczas uroczystego wręczenia nagrody przez Burmistrz Wielenia Elżbietę Rybarczyk.


Z ogromną przyjemnością przyznaję Nagrodę Burmistrza Wielenia w dziedzinie kultury Panu Stanisławowi Neunertowi z Gulcza w dowód uznania za wieloletnie podejmowanie działań na niwie kultury i promocję Ziemi Wieleńskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, w szczególności poprzez krzewienie kultury słowa. Życzę Panu, aby otrzymana statuetka „Noteckie Skrzydła,” która symbolizuje ptaka w locie z rozpostartymi skrzydłami, będącego odzwierciedleniem ubogacania zachowanego dziedzictwa kulturowego Gminy Wieleń, była natchnieniem do podejmowania kolejnych przedsięwzięć. Życzę Panu zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z wszystkich dokonań – powiedziała po odczytaniu laudacji pani Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.


Wzruszająca uroczystość miała miejsce w domu rodzinnym w Gulczu. Czas pandemii trwającej od ubiegłego roku sprawił, że niemożliwe było zorganizowanie dorocznego, Spotkania Lokalnych Liderów Ziemi Wieleńskiej oraz Targów Produktu Lokalnego „Z natury najlepsze” cyklicznie organizowanych w Gminie Wieleń, podczas których wręczane są statuetki. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Wielenia w dziedzinie kultury „Noteckie Skrzydła” Panu Stanisławowi Neunertowi złożyli Sołtys wsi Gulcz Arkadiusz Gorączka, Rada Sołecka, Radny Rady Miejskiej w Wieleniu Grzegorz Wieczorek, zespół „Guleckie Szprychy”.Stanisław Bernard Neunert

Poeta, rolnik, pszczelarz, rzeźbiarz, kolekcjoner, aktywny członek organizacji społecznych działających na terenie Gminy Wieleń ( TPPW 1918/1919 Koło Ziemi Wieleńskiej, Koło Pszczelarzy w Wieleniu). Studiował Polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutował w roku 1960. Wydane tomiki wierszy to: „Miejsce zmagań” (1964), „Imię” (1965), „Ujście” (1966), „Źródła ziemi” (1972), „Ku wzgórzom światła” (1977), „Popychane wiatrem” (1980), „Pora odlotów” (1989), „Koń śpiewa rozwianą grzywą” (1992), „Wszędzie jesteśmy w wierszach” (1994), „Chitynowy pył” (2000), „Że” (2007), „Akwarela ze studnią widnokręgu” (2018). W latach 70-ych minionego wieku powstał film Telewizji Polskiej o Stanisławie Neunercie pt. „Poeta na traktorze.” W roku 1978 został Laureatem Nagrody im. Stanisława Piętaka. Publikował w piśmie literackim „Literaturzeitschrift- exempla- Europa- Osteuropa”, Almanachu „Stuttgarter Schriftztellertaus” (1983- 2003). Z dziedziny pszczelarstwa odznaczony został srebrną i złotą odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Medalem Dzierżona. Otrzymał Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń”, 03.05.1998r. Stanisław Neumert to pseudonim artystyczny Stanisława Neunerta.

Najważniejsze osiągnięcia Laureata nagrody

Posiada bogaty dorobek literacki. Warto zwrócić uwagę na publikację pt. Akwarela ze studnią widnokręgu, która powstała w ramach konkursu Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń Zmieniaj swoje miejsce, realizowanego jako jeden z grantów kulturalnych dofinansowanych ze środków Gminy Wieleń pod patronatem Burmistrza Wielenia Elżbiety Rybarczyk w roku 2018. Projekt promocji twórczości Stanisława Neumerta Zameldowani na stałe jest innowacją pedagogiczną, która była realizowana w Szkole im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku przez Danutę Koleśniak, Magdalenę Słabig, Mariana Obsta. Inicjatywa przywiązywała szczególną wagę do języka poetyckiego i tradycji, dążąc do rozwoju różnorodnych form ekspresji poetyckiej oraz publikacji poezji Stanisława Neumerta poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w dziedzinie sztuki poetyckiej. Projekt został wpisany jako jedno z zadań w ramach realizacji międzynarodowego projektu ERASMUS+, którego myślą przewodnią jest badanie przeszłości i jej wpływ na naszą przyszłość. Poeta uświetnia uroczystości literackie o zasięgu gminnym i regionalnym.


Na uwagę zasługują również: udział w realizacji projektów na rzecz rozwoju kultury naszego regionu; aktywne uczestniczenie w warsztatach organizowanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, w spotkaniach poetyckich w Gminie Wieleń, powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i regionu, a także uświetnianie uroczystości wiejskich, gminnych i regionalnych z młodzieżą i dorosłymi; spotkania Stanisława Neumerta z grupą realizującą projekt promocji twórczości poety. Laureat jest autorem Hymnu Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu oraz Hymnu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Bierze aktywny udział w realizacji różnorodnych projektów, szczególnie przyczyniając się do krzewienia kultury słowa oraz aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie w nich pasji poetyckich. Miłośnik przyrody, zaangażowany w akcję ratowania rodzin pszczelich.


Hanna Forbrich
st. ds. współpracy ze społeczeństwem
Ref. Organizacyjny UM Wieleń