Nowa baza MWiK wreszcie otwarta

3 września, po 28 latach starań, Spółka MWiK Piła doczekała się otwarcia nowoczesnej bazy przy ulicy Wałeckiej 20. Teraz będzie się tam mieścić zarówno Biuro Obsługi Klienta, jak i pozostałe obiekty i urządzenia potrzebne do tego, by w naszych kranach płynąć mogła czysta woda. Wcześniej przy Wałeckiej zlokalizowana była stacja uzdatniania wody. Teraz przeniesiono tam całą siedzibę z ulicy Chopina i baza stanowi wreszcie spójną całość.

Już na początku lat 90-tych, kiedy po podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powstała MWiK Spółka z o.o. w Pile zasygnalizowano potrzebę wybudowania nowego zaplecza dla działalności wodno-kanalizacyjnej. Od 1991 roku Spółka zajmowała teren po PKS-ie zlokalizowany przy ul. Chopina 2 w Pile. Miała być to tylko tymczasowa lokalizacja bazy – do czasu wybudowania nowych obiektów przy ul. Wałeckiej w Pile. Przewidywano, że ta „prowizorka” potrwa maksymalnie 5 lat. W praktyce okazało się, że tymczasowa baza Spółki funkcjonowała przy ul. Chopina przez 28 lat.

Pogarszający się stan techniczny obiektów przy ul. Chopina wymusił jednak pilną potrzebę nowego spojrzenia na funkcjonowanie Spółki. W 2012 roku (dwa lata przed zleceniem projektu budowlanego) rozpoczęły się prace koncepcyjne nad kształtem nowej bazy oraz rozpoznanie potrzeb MWiK pod kątem funkcjonalności i wyposażenia nowych obiektów. Warto wspomnieć, że Spółka nie miała żadnych wzorców dotyczących budowy tak nowoczesnych obiektów wodociągowych w Polsce. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa została opracowana przez pilskich projektantów przy znaczącym udziale pracowników Spółki.

8 października 2014 r. Zarząd Spółki zawarł umowę na wykonanie projektu budowlanego nowej bazy. Wykonanie projektu trwało 6 miesięcy. Z uwagi na znaczący koszt przedsięwzięcie było etapowane. Budowa nowej bazy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wałeckiej 20 w Pile obejmowała: budynek biurowo-socjalnego z halą warsztatową, w którym znajdują się zarówno pomieszczenia administracyjne, jak i pomieszczenia przeznaczone dla służb technicznych i eksploatacyjnych Spółki, budynek biurowo-magazynowy, budynek wartowni oraz nowoczesną kotłownię.

W ramach inwestycji wykonano również infrastrukturę towarzyszącą obiektom podstawowym, w tym m in. powierzchnie utwardzone, infrastrukturę zewnętrzną (instalacje ułożone w gruncie i oświetlenie zewnętrzne terenu), boksy na kruszywa i odpady komunalne oraz stanowisko gazów technicznych. Wszystkie budynki nowej bazy Spółki są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Kotłownia biwalentna czyli ciepła z wodociągu…

Ogrzewanie budynków w nowej bazie odbywa się z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Głównym źródłem ciepła są pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 180 kW. Czerpią one energię z rurociągu głównego, który podaje wodę do Piły, a którego temperatura jest stała, niezależnie od pory roku i wynosi od 8-10 stopni C. Moc grzewcza pomp ciepła pokrywa w 100 % zapotrzebowania nowej bazy Spółki na ciepło oraz chłód, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Budowa pomp ciepła została sfinansowana częściowo ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. W przyszłości wybudowana zostanie przy Wałeckiej także fotowoltaika, która pokryje zapotrzebowanie bazy w energię elektryczną.

Mariusz Bednarczyk prezes MWiK
Życie pokazuje, że prowizorki trwają najdłużej, ale wreszcie doczekaliśmy się nowoczesnej bazy. Będzie tu pracować około stu osób. Lepsze warunki będą mieli także nasi klienci, którzy będą obsługiwani w funkcjonalnym Biurze Obsługi Klienta. Dodać warto, że na Wałecką dojeżdża autobus. Mimo że przeprowadzamy się do najnowocześniejszych w swojej klasie obiektów, to inwestycja ta nie wpłynie na podwyżkę cen wody. Wręcz przeciwnie, będziemy samowystarczalni jeśli chodzi o energię elektryczną oraz produkcję ciepła i chłodu, co powinno spowodować, że nasze koszty funkcjonowania będą niższe.