Nowa dyrektor szpitala w Czarnkowie

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zatrudnił dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Została nią główna księgowa szpitala Bożena Sadowska, która zacznie pełnić swoją funkcję od 9 grudnia.

Sytuacja finansowa czarnkowskiego szpitala, a także braki kadrowe, które stały się przyczyną czasowego zamknięcia dwóch oddziałów oraz części kolejnego, to problemy z którymi boryka się zarówno dyrekcja, jak i władze powiatu.

Ostatni dyrektor szpitala Krzysztof Wywrot, piastował swoje stanowisko do końca sierpnia br., a po jego rezygnacji pełniącym obowiązki przez kilka miesięcy był dr n. med. Błażej Ciesielczyk. Konkurs na stanowisko dyrektora placówki leczniczej był ogłaszany dwukrotnie, jednak żaden z nich nie doprowadził do wyłonienia kandydata, gdyż na każdy z nich wpłynęła niewystarczająca ilość ofert,

Zgodnie z zapisami  art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) po dwóch unieważnionych konkursach Zarząd Powiatu może sam wskazać kandydata. Warunkiem jest uzyskanie przez niego pozytywnej opinii komisji konkursowej, który w przypadku Bożeny Sadowskiej został spełniony.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia nowej dyrektor, z którą nawiązany zostanie stosunek pracy na okres 6 lat.

W informacji o wyborze znalazło się krótkie uzasadnienie, w którym można przeczytać, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wykazała się szeroką wiedzą, ma duże doświadczenie i umiejętności, co stanowi dla Zarządu rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. 

L. Wikieł