Nowa sala dla LO w Czarnkowie. Budowa ruszy w lipcu

Wyburzenie istniejącego budynku sali gimnastycznej i budowa nowej wraz z zapleczem sanitarno – higienicznym. Termomodernizacja i remont przyległego do sali budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie oraz zagospodarowanie terenu przyległego – tak brzmi nazwa zadania, którego realizacja ruszy już w lipcu tego roku.

Za dwa lata w miejscu dzisiejszej sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie stanie całkiem nowy obiekt. Odnowiona zostanie też część dydaktyczna, przylegająca do sali. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca z Wielenia, zaproponował najniższą cenę wykonania usługi, która opiewa na 6  970  000,00 zł.

Jesteśmy po rozmowach z, wyłonionym w drodze przetargu, wykonawcą. Prace ruszą w lipcu, zaraz po zakończeniu roku szkolnego i rozpoczną się od rozbiórki istniejącego budynku sali gimnastycznej – mówi Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki.

Realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób poprawi warunki kształcenia oraz rozwoju fizycznego młodzieży, uczęszczającej do czarnkowskiego liceum. Nowy obiekt będzie przystosowany do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sala będzie dobudowana do istniejącego, wolnostojącego budynku dydaktycznego i będzie z nim funkcjonalnie połączona. Oprócz tego będzie do niej prowadzić również niezależne wejście, dzięki czemu będzie można z niego korzystać poza godzinami funkcjonowania szkoły.

Płyta boiska ostatecznie będzie spełniała kryteria pełnowymiarowego boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Istniejąca sala ma wymiary 9 x 18m, a nowy wymiar samej płyty nowej sali to 18,76 x 32,16 m. Prócz wyznaczonych ciągów komunikacyjnych, prowadzących do obiektu zaplanowano też dojazd i parking, które usprawnią korzystanie z sali osobom, które zechcą wynająć obiekt. Inwestycja jest finansowana z budżetu powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, jednak nie w całości.

W 2016 roku między Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim, a Stowarzyszeniem „Przyszłość Czarnkowa”, reprezentowanym przez Paula Fries, wieloletniego przyjaciela i darczyńcę społeczności czarnkowskiego LO i członka grupy właścicieli firmy Seaking, została zawarta umowa darowizny w wysokości 1 miliona złotych, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej – mówi Paweł Siemiński, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Dodaje on również, że powiat złożył wniosek o 50 % dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednym z wielu argumentów, który przytoczono we wspomnianym wniosku jest fakt, że w roku szkolnym 2019-2020 do szkół prowadzonych przez powiat trafi podwójny rocznik. Również w czarnkowskim liceum we wrześniu naukę rozpocznie młodzież, kończąca III klasę gimnazjum oraz VIII klasę szkoły podstawowej. Uczniowie gimnazjum będą kształcili się w 3 – letnich liceach, a te ze szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4 – letnim liceum.

Wydłużony cykl kształcenia przełoży się znacząco na wzrost liczby uczniów, stąd konieczność zapewnienia odpowiedniego zaplecza do realizacji zajęć wychowania fizycznego.

Ludwika Wikieł,  Starostwo Powiatowe w Czarnkowie