Nowa sala wiejska dla Marianowa i Herburtowa

W Urzędzie Miejskim w Wieleniu podpisana została umowa na budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw Marianowo i Herburtowo.

W miarę możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Wieleń systematycznie wdrażane są do realizacji kolejne projekty poprawiające bazę świetlic i sal wiejskich w poszczególnych sołectwach. W latach 2019- 2021, przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 wykonano kompleksową modernizację i przebudowę sal wiejskich w Folsztynie i Wrzeszczynie. Oba obiekty oddano do użytku i służą już mieszkańcom.

W roku 2021 Gmina Wieleń pozyskała dofinansowanie na budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw Marianowo i Herburtowo. Kwota pozyskanego dofinansowania zewnętrznego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 800 tys. zł.

W dniu 16 lipca 2021r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury obiektów kulturalno- rekreacyjnych na terenie Gminy Wieleń poprzez budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herburtowo”. Decyzja o podjęciu działań zmierzających do powstania wspólnej sali wiejskiej zapadł kilka lat temu podczas zebrań wiejskich z udziałem obu sołectw. Marianowo i Herburtowo są wsiami stykającymi się ze sobą i od lat realizują wiele wspólnych działań. Sala wiejska powstanie w obrębie wsi Marianowo jednak służyć ma obu wsiom sołeckim, które do tej pory takiego obiektu nie posiadały. W ramach zadania wybudowany zostanie obiekt sali parterowej wraz z antresolą. Na parterze usytuowane będzie główne pomieszczenie sali, zadaszony taras, sanitariaty, zaplecze gospodarcze oaz kotłownia. Na antresoli przewidziano pomieszczenie świetlicy środowiskowej. Wewnątrz obiektu usytuowana będzie winda dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca korzystanie z obu poziomów obiektu. Zagospodarowanie terenu przyległego obejmie budowę zadaszonej sceny, wykonanie nawierzchni utwardzonych pod dojścia, miejsca postojowe, zagospodarowanie zieleni.

Koszt realizacji zadania to: 1.921.210,00 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 800.000,00 zł. W kwocie tej ujęto koszt wykonania robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace realizowane będą w latach 2021- 2022. Umowny termin ich wykonania to 15 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Radosław Janecki, Urząd Miejski w Wieleniu