Nowe drogi na „nowych” Koszycach

Urząd Miasta Piły planuje rozbudowę układu ulicznego nowej części Koszyc. „Kręgosłupem” niezwykle dynamicznie rozwijającego się osiedla jest ulica Kazimierza Wielkiego i to ona w pierwszej kolejności ma zostać rozbudowana, ale istotne są również ulice prostopadłe do niej, łączące osiedle z aleją Niepodległości i wyprowadzające ruch zarówno w stronę miasta, jak i dróg tranzytowych. Całość projektu kosztować ma ok. 6,5 mln złotych. Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie zadania, w ramach konkursu z Rządowego Funduszu Inwestycji.

Północna część Piły zmienia się w oczach. Na „nowych” Koszycach, jak grzyby po deszczu, rosną budynki wielorodzinne oddawane do użytku w wysokim standardzie oraz szeregowce. Dynamicznie rozwija się też zabudowa jednorodzinna. Docelowo zamieszkać ma tu 20 tysięcy pilan! Nic dziwnego, że przy tak intensywnej budowie osiedla, potrzebny jest nadążający za nią układ komunikacyjny.

– To dla nas kluczowe zadanie – zapewnia prezydent Piły Piotr Głowski.

W ramach projektu, który nazywa się „Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Koszyce w Pile”, zostanie zrealizowana budowa i przebudowa następujących odcinków ulic: Kazimierza Wielkiego – od ulicy Równej do alei Niepodległości; ulicy Szkolnej – od alei Niepodległości do ul. Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Promiennej – od ulicy Równej do ulicy Szkolnej. Łączna długość tych odcinków to około 1,6 km.

– Wykonane zostaną zarówno asfaltowe jezdnie, jak i chodniki, a także w miarę możliwości parkingi. Całość zostanie oświetlona w energooszczędny sposób. Doświetlone zostaną również niektóre przejścia dla pieszych – mówi Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.

– Planujemy także różnorodne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego biegła będzie ścieżka rowerowa, która w okolicy ulicy Szkolnej zejdzie nad Gwdę, by pięknie meandrować nad jej brzegiem. Dodać warto, że ścieżka powiązana zostanie ze ścieżką rowerową biegnącą do Dobrzycy – dodaje.

W perspektywie projektu jest także przedłużenie tras autobusów miejskich, które będą mogły dojeżdżać do końca ulicy Kazimierza Wielkiego, wjeżdżając dalej w ulicę Królewską. Plan zakłada również budowę zatok i wiat autobusowych. Po wybudowaniu nowego odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego, wraz z rondem na alei Niepodległości, miejskie autobusy będą mogły w sposób praktycznie bezkolizyjny obsługiwać całe osiedle Koszyce „nowe”.

Gabriela Ciżmowska