Nowe kierunki na PUSS: kryminalistyka z kryminologią i ekonomia II stopnia

Piła, jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, kształcić będzie na kierunku kryminalistyka z kryminologią. Anna Budzanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która w środę odwiedziła PUSS, oficjalnie wręczyła rektorowi Donatowi Mierzejewskiemu zgodę na uruchomienie zarówno kierunków kryminalistycznych, jak również studiów II stopnia z ekonomii.

– Cieszę się, że mogłam przyjechać do Piły. Jestem zaskoczona, że szkoła ma taki impet do rozwoju. Widzę, że uczelnia ma ogromy potencjał i dobrą energię. Jestem przekonana, że nowe kierunki studiów cieszyć się będą dużym zainteresowaniem. To szalenie ważne kierunki, zarówno dla rozwoju Piły, jak i Polski – powiedziała pani minister.

Z kolei rektor Donat Mierzejewski zaznaczył, że Piła podjęła duże wyzwanie, uruchamiając kierunki kryminologiczne.

– Jesteśmy dumni, że udało nam się spełnić warunki konieczne do uruchomienia tych kierunków – powiedział. – Rzuciliśmy się na głęboką wodę, ponieważ utworzenie zwłaszcza kryminalistyki wymaga skomplikowanego zaplecza technicznego i dydaktycznego. Cieszę się, że dzięki dobrej i sprawdzonej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pile, jak również Szkołą Policji, możemy na takie zaplecze liczyć. Piła ma dobre tradycje, a w szkołach średnich prowadzone są liczne klasy mundurowe. To nasi potencjalni studenci. W Pile odbywają się też turnieje klas mundurowych; mamy festiwal „Kryminalna Piła”. Wszystko to skłoniło nas do myślenia o uruchomieniu tego kierunku – dodał. – Bardzo zależało nam również na uruchomieniu studiów II stopnia z ekonomii, ponieważ widzimy na nie duże zapotrzebowanie – podsumował.

Oficjalną zgodę na uruchomienie nowych kierunków z rąk dr Anny Budzanowskiej odebrali dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS – przedstawiciel kierunku kryminalistyka z kryminologią oraz dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska – Kierownik Katedry Ekonomii.

Spotkanie było także okazją do rozważań na temat tego, jak wyglądać będzie nowy rok akademicki.

– Jesteśmy przygotowani na to, by kontynuować dydaktykę zdalną, jednak najlepszym rozwiązaniem będzie model hybrydowy, ponieważ nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze studentem i akademickiej atmosfery – powiedziała dr Anna Budzanowska.

Rektor Donat Mierzejewski z kolei zapewnił, że trwają prace nad zapewnieniem bezpiecznego powrotu studentów na uczelnię. Remontowany jest akademik, w którym przeważać mają pokoje dwuosobowe. Idealnym rozwiązaniem byłoby jednak, by studenci, zwłaszcza ci z nieodległych miejscowości, po zajęciach mogli wracać do domów. Rektor zapewnił także, że jeśli będzie trzeba, ze względu na pandemię, rekrutacja zostanie wydłużona tak, by wszyscy maturzyści zdążyli spokojnie złożyć dokumenty.

Gabriela Ciżmowska