Nowe rozdanie unijnych środków dla LGD [HARMONOGRAM SPOTKAŃ]

Dofinansowania na otwarcie i rozwój firm? Wsparcie rozwoju kultury ludowej na Krajnie? A może edukacja dzieci i młodzieży? To tylko niektóre obszary, które mogą zostać dofinansowane przez LGD Krajna nad Notecią w nowej perspektywie finansowej. Właśnie ruszają prace związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W puli może się znaleźć nawet 15 milionów złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla danego obszaru wiejskiego określającym kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz identyfikacji lokalnych potrzeb. Bazuje na maksymalnym uwzględnieniu potencjału poszczególnych podmiotów i osób tworzących partnerstwo, jakim jest LGD. Zawiera cele i kierunki rozwoju obszaru objętego funkcjonowaniem LGD w danej perspektywie finansowej czyli długoterminowego planu wydatków z unijnego budżetu.

Opracowanie takiej strategii, a następnie wdrożenie jej poprzez realizację wynikających z niej przedsięwzięć i projektów, to najważniejsze zadanie LGD. Obecnie LGD Krajna nad Notecią kończy realizację strategii, która była zaplanowana do 2023 roku. Warto przypomnieć, że jej głównymi celami były: wzrost aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców, poprawa dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa lokalnego,  wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów lokalnych, integracja wewnętrzna obszaru historycznej Krajny. Na jej realizację LGD pozyskała ponad 10 mln złotych. Z tych środków realizowano projekty zgłoszone przez gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.

Tymczasem ruszyły już prace nad nową Lokalną Strategii Rozwoju obszaru Krajny nad Notecią na następne pięć lat. Tym razem do dyspozycji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu pilskiego będą pieniądze unijne z aż trzech funduszy – rolnego, rozwoju regionalnego i społecznego.

– To nam daje znacznie większe możliwości planowania budżetu – mówi Karol Jagodziński, Prezes LGD Krajna nad Notecią. Musimy jednak bardzo dobrze przemyśleć na co je przeznaczymy – podkreśla.

Już niedługo w każdej gminie członkowskiej LGD rozpoczną się spotkania z mieszkańcami. Będzie na nich można posłuchać o tym jakie obszary mogą być finansowane. Będzie można także zgłaszać swoje pomysły i uwagi.

Lokalna Grupa Działania liczy na obecność na spotkaniach wielu osób i przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Konsultacje powinny dotyczyć każdego sektora i każdego obszaru aktywności społecznej.

Pomysły i propozycje będą zebrane i ujęte w dokumencie „Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Krajny nad Notecią na lata 2023-2027”. Jeśli Strategia otrzyma dofinansowanie w konkursie, to już od 2024 roku LGD będzie ogłaszać nabory na dofinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców.

Bieżące informacje o spotkaniach i postępach w przygotowaniu Strategii można śledzić na stronie www.lgdkrajna.pl i na profilu LGD na Facebook.

Planowany harmonogram spotkań z mieszkańcami:

  • 18 października – Białośliwie
  • 19 października – Ujście
  • 20 października – Piła
  • 20 października – Wyrzysk
  • 25 października – Wysoka
  • 26 października – Brzostowo
  • 26 października – Łobżenica
  • 27 października – Szydłowo
  • 27 października – Kaczory

Dokładne miejsca i godziny podane są na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią jest partnerstwem trójstronnym złożonym z podmiotów publicznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców. Obejmuje swoim zasięgiem obszar całego powiatu pilskiego. Działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wspiera przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, lokalnych liderów i samorządowców. Promuje turystykę i dziedzictwo lokalne historycznej Krajny, wspiera aktywność mieszkańców, pomaga zmieniać oblicze polskiej wsi.

Ze wsparcia na realizację projektów mogą korzystać osoby i podmioty zamieszkałe bądź posiadające siedzibę lub oddział na terenach wiejskich powiatu pilskiego i w miastach do 20 tys. mieszkańców, tj. w gminach Białośliwie, Łobżenica, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Ujście, Wysoka, Wyrzysk i Szydłowo.

Fot. GCK Łobżenica