Nowe szatnie w chodzieskim MOS już jesienią

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży wypięknieje jeszcze bardziej. Do końca października 2019 roku MOS będzie miał dwie nowe szatnie.

Jedna z nich znajduje się w szkole, druga natomiast jest wolnostojącym budynkiem. Remont ma sprawić, że obiekt stanie się nowocześniejszy. W szatniach inwestycja obejmie m. in. roboty rozbiórkowe oraz instalacyjne. Zostaną skute tynki i położone na nowo. Ściany wewnętrzne zostaną odmalowane oraz zostaną położone płytki i wymienione drzwi.

Pierwsza szatnia wymaga generalnego remontu – wymiany płytek podłogowych, wykonania wentylacji w ścianach zewnętrznych budynku, pomalowania ścian oraz wymiany wszystkich drzwi.

Druga natomiast musi mieć ocieplone ściany zewnętrzne i dach, a także potrzebna jest budowa wewnętrznej instalacji. Ponadto obie szatnie zostaną wyposażone w tablice informacyjne.

Inwestycja zapewni swobodny dostęp do infrastruktury sportowej, a samo uprawianie sportu stanie się bardziej przyjazne, atrakcyjne i przyjemne. Co ważniejsze, pozwoli to na wzrost liczby uczestników dodatkowych zajęć sportowych na terenie MOSu.

Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę 169 884,75 zł. Połowa kosztów realizowana jest ze środków Starostwa Powiatowego w Chodzieży, a druga część ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Warto wspomnieć, że MOS jest placówką dla dzieci i młodzieży, z różnych powodów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania i socjoterapii.

Ośrodek zapewnia bogatą ofertę zajęć dydaktycznych, socjoterapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych, a także sportowych. W czasie roku szkolnego na stałe przebywa około 85-90 uczniów. Wychowankowie przebywają w ośrodku w dni zajęć dydaktycznych oraz soboty i niedziele.

Zaplecze sportowe pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu po zajęciach oraz w dni wolne. Oprócz tego w ośrodku działa kółko sportowe, które pozwala na rywalizację wychowanków z uczniami z innych szkół.