Nowi dyrektorzy szkół w Rosku i Miałach

Obie szkoły noszą imię Powstańców Wielkopolskich i obie od nowego roku szkolnego będą miały nowych dyrektorów. Mowa o szkołach podstawowych w Rosku i w Miałach w gminie Wieleń. Burmistrz Elżbieta Rybarczyk wręczyła już nowym szefom placówek oświatowych akty powierzenia stanowiska.

W lutym odbyły się konkursy na fotel dyrektora w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku i w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach. Wygrali je Joanna Ignaszak i Roman Frąckowiak. Joanna Ignaszak pokieruje od nowego roku szkolnego Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, a nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku został Roman Frąckowiak, który przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję wicedyrektora.

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk wręczając akty powołania życzyła im wielu cennych inicjatyw na rzecz szkoły i lokalnego środowiska, podnoszenia jakości pracy szkół oraz owocnej współpracy z nauczycielami, pracownikami, uczniami, rodzicami i organem prowadzącym czyli gminą. Do życzeń dołączyli się Jan Graczyk, zastępca burmistrza oraz Przemysław Grześkowiak, dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

Fot. Anna Pawełczyk