Nowy biskup w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Edwarda Dajczaka z urzędu biskupa diecezjalnego. Tym samym bp Edward Dajczak po ponad 15 latach posługi przechodzi na emeryturę, a nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim zostaje bp Zbigniew Zieliński, dotychczasowy koadiutor.

Decyzję papieża 2 lutego ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce. Bp Edward Dajczak kończy posługę biskupa diecezjalnego na rok przed koniecznością złożenia urzędu wynikającą z ukończenia 75 lat. Bp Dajczak zdecydował się na przyśpieszenie swojej rezygnacji ze względu na stan zdrowia.

Święcenia biskupie bp Dajczak przyjął 6 stycznia 1990 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Do 2007 roku był biskupem pomocniczym w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Został ustanowiony biskupem w Koszalinie przez Benedykta XVI 23 lipca 2007 r. Kanonicznie objął diecezję 9 lipca. Uroczysty ingres do katedry odbył się 11 sierpnia, a dzień później do kołobrzeskiej konkatedry.

Bp Edward Dajczak po ustąpieniu z urzędu przejmuję w diecezji rolę „biskupa seniora”. Będzie mieszkał w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

Tym razem diecezja koszalińsko-kołobrzeska nie wakuje, ponieważ już wcześniej papież mianował dla niej koadiutora, który obejmuje diecezję automatycznie wraz z rezygnacją poprzednika. Bp Zbigniew Zieliński jest więc 6. biskupem koszalińsko-kołobrzeskim.

Nowy biskup koszalińsko-kołobrzeski ma 58 lat. Pochodzi z ziemi gdańskiej. Jest doktorem socjologii. Przez trzydzieści lat pracował w archidiecezji gdańskiej jako wikariusz, wykładowca seminarium, pracownik kurii, proboszcz, a następnie biskup pomocniczy.

W marcu 2022 r. został mianowany biskupem koadiutorem w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Ponad 15 lat posługi

Przez ponad 15 lat bp Edward Dajczak jako biskup diecezjalny realizując swoją posługę duszpasterską, podejmował decyzje, inspirował, tworzył, wypełniając kolejny etap historii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Co wydarzyło się w tym czasie?

Bp Edward Dajczak, jako jeden z pierwszych biskupów w Polsce, zmienił w 2012 r. zasady formacji kleryków, wprowadzając tzw. rok propedeutyczny.

W 2010 roku po raz pierwszy w historii diecezji odbyła się konsekracja dziewic, która rozpoczęła istnienie w Kościele Koszalińsko-Kołobrzeskim indywidualnych form życia konsekrowanego.

Tworzenie nowych parafii czy konsekrowanie nowych kościołów nie zdarzało się często, ponieważ proces formowania się diecezji z punktu widzenia administracyjnego i terytorialnego, zakończył się jeszcze przed przyjściem bp. Edwarda Dajczaka. Jednak to ustępujący biskup poświęcił nowy ołtarz w katedrze (2015) oraz w sanktuarium w Skrzatuszu (2017).

W czasie posługi bp. Dajczaka udało się pozyskać środki finansowe na gruntowne remonty kilku ważnych świątyń. Historycznej renowacji w 2018 roku została poddana m.in. koszalińska katedra. Wcześniej, w roku 2012, został w niej umieszczony odnowiony tryptyk z XV-wiecznymi figurami.

Oczkiem w głowie bp. Edwarda Dajczaka był niewątpliwie Skrzatusz. To dzięki jego decyzjom miejsce to odrodziło się materialnie i duchowo. Sanktuaryjny kościół został gruntownie odrestaurowany (2014) i ustanowiony bazyliką mniejszą (2019). Powstał zupełnie nowy dom pielgrzyma, pobłogosławiony w roku 2017. Ma on bogatą ofertę rekolekcyjną, z której korzystają wierni z całej Polski. Również sama łaskami słynąca pieta przeszła renowację (2013) oraz otrzymała nowe korony z okazji jubileuszu 50-lecia diecezji (2022).

Bp Edward Dajczak ustanowił też w Słupsku nowe sanktuarium poświęcone św. Józefowi (2015).

Bp Edward Dajczak kładł szczególny nacisk na duszpasterstwo młodzieży. Wprowadził w diecezji odbywające się cyklicznie Adwentowe i Wielkopostne Czuwania Młodych. Również za jego czasów do niespotykanych wcześniej rozmiarów rozwinęło się wrześniowe Diecezjalne Czuwanie Młodych w Skrzatuszu. Biskup zmienił także formę przygotowania kandydatów do bierzmowania, wydłużając ten proces i wprowadzając formację w małych grupach, które w większości przypadków prowadzone są przez animatorów świeckich.

Przy aprobacie i z błogosławieństwem bp. Dajczaka w Koszalinie w 2012 roku swoją działalność rozpoczął Dom Miłosierdzia Bożego, który swoją szeroką działalnością oferuje różnego rodzaju pomoc ludziom w potrzebie, m.in. bezdomnym i osobom uzależnionym.

W tym samym roku pod patronatem bp. Dajczaka powstała pierwsza w Polsce diecezjalna telewizja internetowa „Dobre Media”.

W okresie posługi bp. Edwarda Dajczaka powstało Studium Formacyjne dla Świeckich, przygotowujące kandydatów do posług: akolity, nadzwyczajnego szafarza Komunii św., lektora czy animatora katechezy parafialnej. Przez studium przewinęły się setki osób.

W 2017 roku zakończył się rozpoczęty z inicjatywy bp. Edwarda Dajczaka gruntowny remont kołobrzeskiego Domu Księży Emerytów.

Ważniejszymi wydarzeniami ogólnodiecezjalnymi o charakterze ewangelizacyjnym w czasie posługi bp. Edwarda Dajczaka były: obchody 40-lecia diecezji (2012), 25-lecia koronacji łaskami słynącej piety skrzatuskiej (2013) oraz jubileuszu 50-lecia diecezji (2022).

Jedną z ważniejszych decyzji bp. Dajczaka było zwołanie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Odbywał się on w latach 2017-2022. W ramach tej inicjatywy miało miejsce wiele wydarzeń angażujących tysiące wiernych w diecezji.

Jak biskup koszalińsko-kołobrzeski bp Edward Dajczak dwukrotnie (2014, 2021) brał udział w wizytach ”Ad limina apostolorum” u papieża Franciszka.

Kuria Biskupia w Koszalinie