Nowy kierunek na UAM – geoinformatyka

Interesujesz się informatyką i geografią? Chcesz umieć tworzyć nowoczesne programy geoinformatyczne, aplikacje typu automapy czy profesjonalne programy dla służb geodezyjnych lub kartograficznych? Nadnotecki Instytut UAM w Pile zaprasza na nowy kierunek studiów inżynierskich, który otwiera od października – geoinformatykę.

Nauki geograficzne połączone z naukami informatycznymi tworzą w tej chwili nowoczesną specjalizację, która jest bardzo poszukiwana na rynku pracy. Geoinformatyka to kierunek dla kandydatów interesujących się informatyką oraz geografią.

Studia geoinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny i korzystają z takich obszarów nauki jak: informatyka, geodezja, statystyka czy kartografia. Studenci geoinformatyki będą mogli także współtworzyć Akademicki Klub Lotniczy i nabywać kompetencje w obsłudze małych statków latających, które wspierają dziś pracę ludzi w wielu dziedzinach. Drony są uzupełnieniem w poruszaniu się po świecie i służą człowiekowi do inspekcji miejsc trudno dostępnych, do szybkich działań w sytuacjach kryzysowych, ocenie szkód czy skali zniszczeń. Zwyciężają szybkością pozyskiwanej informacji.

Geoinformatyka to kierunek bardzo poszukiwany na rynku pracy. Specjaliści z tej dziedziny potrzebni są w urbanistyce, geodezji, dokumentacji zasobów, a także w wielu sektorach gospodarki, m.in.: w telekomunikacji, energetyce, bankowości i ubezpieczeniach, geomarketingu, bezpieczeństwie i obronności, turystyce, logistyce i transporcie, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, geologii czy leśnictwie.

Do procesu dydaktycznego utworzenia tej specjalizacji w Pile przyłączyły się pilskie firmy, które zabiegały o stworzenie tego potrzebnego kierunku. W sprawie lobbowały także władze miasta.