Nowy prezes MZWiK w Złotowie wybrany

Piotr Powiertowski zastąpi na stanowisku prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie dotychczasową prezes Edytę Iwańską. Swoją funkcję obejmie 1 lipca.

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wybrała nowego prezesa, spośród trzech kandydatów, jacy pozostali na placu boju po tym, jak Edyta Iwańska zrezygnowała z ubiegania się o tę funkcję.

Przypomnijmy, 5 kwietnia Rada Nadzorcza MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MZWiK, ponieważ w czerwcu 2021 r. kończy się 3-letnia kadencja obecnej Prezes Edyty Iwańskiej.

Złotowskie wodociągi, po latach zaniedbań i stagnacji zrobiły duży krok do przodu. Miasto dofinansowało Spółkę przekazując jej na własność sieci oraz oczyszczalnię. Jako wkład własny do realizowanej ze środków NFOŚ inwestycji: modernizacji oczyszczalni ścieków i najstarszych sieci wodno-kanalizacyjnych na Starym Mieście, przekazano Spółce 12 mln zł z budżetu miasta. Pojawiły się także problemy – znaczący wzrost taryf nie został zaakceptowany przez Wody Polskie, przesuwa się termin zakończenia inwestycji, niepokój budzą wysokie wydatki spółki. Dlatego po 9 latach pracy Pani Prezes, konieczne było postawienie pytania o nowy kierunek działania złotowskich wodociągów”mówi Adam Pulit Burmistrz Miasta Złotowa.

Do konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, którzy spełniali wymogi formalne i zostali zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych.

Byli to: Marcin Cieślik, Edyta Iwańska, Piotr Powiertowski oraz Daniel Wróbel.


Na rozmowy w dniu 24 maja 2021 r. zgłosiło się trzech kandydatów. Do rozmowy nie przystąpiła Pani Edyta Iwańska, która dostarczyła do siedziby Spółki zwolnienie lekarskie i nie zgłosiła chęci uczestnictwa w dalszej części konkursu.

Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy ze wszystkimi kandydatami i – jak zapewnia Urząd Miejski w Złotowie – rzetelnie rozważyła wszystkie za i przeciw przemawiające za każdym z nich. Ostatecznie wspólnie ustalono punktację według przyjętych kryteriów, które zapisano w regulaminie i ogłoszeniu o konkursie.

Najwyższą ilość punktów uzyskał Piotr Powiertowski, któremu Rada Nadzorcza przedstawiła warunki zatrudnienia. Po ich przyjęciu przez kandydata podjęto uchwałę o powołaniu i bez zbędnej zwłoki przedstawiono decyzję Burmistrzowi Miasta Złotowa, który pełni jednoosobowo rolę Zgromadzenia Wspólników.

Nowy Prezes rozpocznie trzyletnią kadencję 01 lipca 2021 r.