Darmowy żłobek w Gminie Czarnków otwarty!

Działalność rozpoczął Publiczny Żłobek Leśna Przygoda. Takiej inwestycji z myślą o rodzicach i najmłodszych mieszkańcach Gmina Czarnków jeszcze nie miała. W placówce znajdzie opiekę 14 dzieci, bardzo malutkich, bo od 6 miesięcy do 3 lat.

Nowo utworzony Żłobek Leśna Przygoda mieścić się będzie w Gajewie 35 w budynku należącym do Gminy Czarnków.

Jest to placówka całkowicie dostosowana do potrzeb najmłodszych dzieci. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o komforcie najmłodszych. Znajduje się tam m.in. sala zabaw, łazienki, pomieszczenie socjalne, rozdzielnia posiłków ze zmywalnią naczyń.

W ramach otrzymanych środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, programu Maluch+ oraz środków Gminy Czarnków sfinansowane zostały koszty związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby żłobka, wyposażeniem w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, a także pokryte zostaną koszty bieżącego funkcjonowania przez okres 24 miesięcy.

Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny.

Rodzic/opiekun dziecka będzie ponosił jedynie opłaty z tytułu wyżywienia dziecka w wysokości 8 zł za dzień pobytu dziecka.