PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, mogą już starać się o numer PESEL. Bardzo istotna informacja jest taka, że przy nabywaniu peselu NIE OBOWIĄZUJE rejonizacja.

– Mając na uwadze szybką i sprawną obsługę obywateli Polski podjęliśmy decyzję, że punkt obsługi w Urzędzie Miasta Piły obsługuje wyłącznie tę grupę mieszkańców – informuje na facebooku prezydent Piły Piotr Głowski. – Wszystkie czynności związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz nadawaniem numeru PESEL mieszkańcom naszego miasta, odbywać się będzie codziennie w Urzędzie Miasta Piły, w godzinach 7.30-15.30.

Punkt przy ulicy Dąbrowskiego 8 (wejście B), aż do odwołania obsługiwać będzie wyłącznie obywateli Ukrainy ze specjalnym trybem rejestracji.

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL?

Zasady nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na ich kraj:

1. Zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji wydawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy rozpoczniemy od jutra, czyli od środy 16 marca 2022 roku.

2. Do złożenia wniosku będą zapraszani obywatele Ukrainy, którzy zgłosili się wcześniej po pomoc do znajdującego się przy ulic Dąbrowskiego 8 (wejście C) punktu wsparcia uchodźców (w kolejności zgłaszania się w tamtym punkcie). Ponieważ Urząd Miasta Piły posiada adresy i numery telefonów tych osób, data i godzina składania wniosków, będą składane telefonicznie i potwierdzane wysłaniem SMS z podaniem daty i godziny, w których należy złożyć wymagane dokumenty. Obsługiwane będą wyłącznie osoby z ustalonym terminem!Osoby, które nie korzystały do tej pory z pomocy w miejskim punkcie wsparcia uchodźców, chcą otrzymać PESEL proszone są o wpisanie się w tamtym miejscu na listę.

3. W Pile nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy odbywa się przy ulicy Dąbrowskiego 8 (wejście B), gdzie gmina uruchomiła specjalne stanowisko przeznaczone wyłącznie dla tej grupy. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Prawdopodobnie godziny pracy w tym miejscu zostaną wydłużone.

4. Osoby ubiegające się o nadanie numeru PESEL, przejdą taką samą procedurę, jak obywatele ubiegający się o wydanie dowodu osobistego. Oznacza to konieczność wykonania zdjęcia biometrycznego oraz pobrania linii papilarnych (odcisków palców) od osób powyżej 12 roku życia.

UWAGA: Bezpłatnie zdjęcie biometryczne można wykonać obecnie w zakładzie fotograficznym przy ulicy Bydgoskiej 31, którego właściciel zadeklarował bezpłatną pomoc obywatelom Ukrainy. Od przyszłego tygodnia, gmina Piła uruchomi punkt fotograficzny przy ulicy Dąbrowskiego 8.

5. Podczas składania wniosku o nadanie nr PESEL, obywatele Ukrainy zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Osoby nie posiadające takie dokumentu, muszą złożyć oświadczenie, które jest częścią wniosku.

UWAGA! PODCZAS POZYSKIWANIA PESELU PRZEZ UKRAIŃCÓW NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA! Osoby, które chcą uniknąć kolejek, mogą dokonać rejestracji w dowolnym miejscu na terenie powiatu pilskiego, ale też na terenie całego kraju.