Od marca zapłacimy więcej za śmieci

Zgromadzenie Związku Międzygminnego PRGOK przyjęło nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po raz pierwszy stawka będzie zróżnicowana, zależnie od sektora do którego należy dana gmina. Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 marca. 

Stawka dla sektora I, obejmującego gminy Wieleń, Drawsko i Krzyż Wielkopolski, będzie wynosiła 36 złotych od osoby. Mieszkańcy sektora II, który tworzą gminy Ujście i Czarnków, zapłacą za odbiór odpadów 35 złotych od osoby. Stawka dla III sektora, obejmującego gminy Kaczory, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie i Białośliwie, wyniesie 34 złote od osoby. Mieszkańcy gmin Jastrowie i Krajenka, które tworzą IV sektor, za odbiór odpadów zapłacą 33 złote od osoby. Stawka dla sektora V, który obejmuje Piłę to 33 złote od osoby. 

Powyższe stawki są dla osób, które segregują odpady. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność tej stawki. 

Stawki opłat zostały przygotowane na podstawie danych ekonomicznych. Rosną koszty energii elektrycznej, koszty paliwa czy koszty pracy. To wszystko przekłada się na między innymi na realne koszty jakie musimy ponosić za odbiór i zagospodarowanie odpadów i miało wpływ na ceny, jakie w postępowaniach przetargowych przedstawili operatorzy – mówi Elżbieta Sieg, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK. 

Na wysokość opłaty wpływa również liczba osób, które są zarejestrowane w systemie. Niestety wciąż zdarzają się osoby, które unikają obowiązku ponoszenia kosztów odbioru odpadów. Pracownicy PRGOK weryfikują złożone deklaracje, by znaleźć osoby, które znajdują się poza systemem. W 2020 r. w systemie przybyło dodatkowo około 400 osób.  

Dorota Bonzel, PRGOK