Odpady segregowane będą częściej wywożone

Nie raz na miesiąc, ale raz na dwa tygodnie. Związek Międzygminny PRGOK zwiększa o 100 procent częstotliwość wywozu odpadów segregowanych z domków jednorodzinnych. Co ważne – cena za wywóz odpadów nie wzrasta.

Informacja dotyczy wszystkich 14 gmin, wchodzących w skład Związku Gminnego PRGOK, m.in. Jastrowia, Okonka i Krajenki. Dotąd śmieci segregowane wywożone były raz na miesiąc. I właśnie w tym władze Związku widzą problem związany ze zbyt małą ilością segregowanych odpadów. Ludzie nie chcieli, aby opakowania np. po mleku czy jogurtach stały przez miesiąc. Teraz sytuacja ma się zmienić.
Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowy Regulamin Związku Międzygminnego PRGOK, który określa, że odpady segregowane wywożone będą raz na dwa tygodnie.

Ma to usprawnić segregację. Za niesegregowanie odpadów Polskę czekają bowiem kary, wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

W 2017 roku, 14 gminom tworzących Związek PRGOK, udało się osiągnąć poziom recyklingu 26,78%, podczas, kiedy wymagano od nas 20%. Jednak już w tym roku wskaźnik odzysku wynosi 30%, a w kolejnych latach będzie rósł do poziomu 40% w 2019 roku i  50%  w 2020 roku!

Aby sprostać tym wymaganiom i w efekcie nie płacić kar, co przełożyłoby się na wyższe opłaty za wywóz śmieci, trzeba poprawić system segregacji odpadów. Stąd m.in. decyzja o zwiększonej częstotliwości ich wywozu.

Dążymy do jak najlepszych efektów – komentuje Jacek Bogusławski, członek Związku Międzygminnego PRGOK. – Przede wszystkim musimy uniknąć płacenia kar i zadbać o „kieszenie” naszych mieszkańców. W tej chwili działania Związku opieramy na analizie przygotowanej na bazie obserwacji aktywności innych Związków. Dzięki temu wybraliśmy najlepsze propozycje. Poza tym zależy nam, aby Związek działał spójnie w każdym powiecie – zarówno pilskim, jak i złotowskim, a więc wprowadzone zmiany obejmować będą obszar całego Związku, a nie tylko Piłę – dodaje.