Odsłonięto makietę kościoła pw. Św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty

Kolejne zadanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane. Na zapleczu Hotelu Gromada, nad Gwdą stanęła makieta upamiętniająca fakt funkcjonowania na terenie miasta kościoła pw. Św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty. W odsłonięciu uczestniczyli Prezydent Piły Piotr Głowski, Rafał Zdzierela, radny Rady Powiatu w Pile oraz Miron Tadych, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni.

W II połowie XIX i początkach XX w. świątynia stała się ważnym ośrodkiem polskiego życia religijnego i kulturalnego. W parafii pełniło posługę kilkunastu wikariuszy – Polaków. Jeden z nich ks. Zygmunt Dykiert w 1917 r. założył Towarzystwo Śpiewacze „Halka” i został przewodniczącym polskiej Rady Ludowej. Podczas walk o Piłę w lutym 1945 r. kościół został spalony. W dniach 19-20 grudnia 1975 r. ruiny świątyni wysadzono w powietrze. Na tabliczce znajdującej się obok makiety można przeczytać: W tym miejscu stał kościół pw. Św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, który przez pięć wieków służył mieszkańcom Piły i okolic.

Drewnianą świątynię wybudowano w I połowie XV w., a pod rokiem 1451 wymieniono w źródłach pisanych pierwszego pilskiego plebana Michała. W 1619 r. król Zygmunt III Waza i jego żona Konstancja wyrazili zgodę na budowę murowanego kościoła. W XVII w. wzniesiono prezbiterium i nawę, a w XIX w. dobudowano dwie wieże – dzwonnice.
W świątyni znajdowała się kaplica Zwiastowania NMP ufundowana przez ród Katlewskich. Kościół spłonął dwukrotnie: w 1626 r. i 1742 r. W świątyni 6 listopada 1755 r. został ochrzczony najznakomitszy z pilan Stanisław Staszic.
W II połowie XIX i początkach XX w. świątynia stała się ważnym ośrodkiem polskiego życia religijnego i kulturalnego.
W parafii pełniło posługę kilkunastu wikariuszy – Polaków. Jeden z nich ks. Zygmunt Dykiert w 1917 r. założył Towarzystwo Śpiewacze „Halka” i został przewodniczącym polskiej Rady Ludowej. Podczas walk o Piłę w lutym 1945 r. kościół został spalony. W dniach 19-20 grudnia 1975 r. ruiny świątyni wysadzono w powietrze.

informacje i fot. Miasto Piła