Okólna na okrągło: łatwiej rowerem, szybciej autobusem

Dzięki funduszom europejskim kolejny rejon Piły będzie lepiej skomunikowany z pozostałymi częściami miasta. Na ulicy Okólnej kończy się budowa nowej infrastruktury: ronda i ciągu pieszo-rowerowego. Dzięki zmianom mieszkańcy łatwiej pokonają ten ruchliwy odcinek na styku Zamościa i Śródmieścia. Także komunikacją publiczną – autobusy miejskie będą miały absolutne pierwszeństwo.

Ulica Okólna od lat jest newralgicznym odcinkiem na drogowej mapie Piły. Ruch w tej części obwodnicy śródmiejskiej, która dodatkowo krzyżuje się z dwiema drogami powiatowymi był w ostatnich latach bardzo duży. Dodatkowo niesymetryczne skrzyżowanie nie ułatwiało kierowcom możliwości płynnego przejazdu. Stąd potrzeba dostosowania infrastruktury komunikacyjnej do współczesnych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji zbiorowej i rowerowej.

Rowerzyści staną się ważnym beneficjentem zmian na Okólnej. Nowa droga rowerowa długości 535 metrów zepnie ring rowerowy w tej części obwodnicy śródmiejskiej. Przebudowa oznacza także zmianę dla pieszych, ponieważ droga dla rowerów powstaje w miejscu zniszczonego chodnika. Stary chodnik został usunięty całkowicie, a w jego pasie – równolegle do drogi rowerowej – wybudowano nowy chodnik.  Obydwie części – rowerowa i piesza – choć położone obok siebie, są w czytelny sposób od siebie oddzielone, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort korzystania wszystkim użytkownikom. Rower w tym rejonie miasta staje się bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich środkiem transportu do pracy, szkoły, a także formą rekreacji.

Na ulicy Tucholskiej powstanie śluza rowerowa, pozwalająca bezpiecznie przejechać przez jezdnię,  wyposażona w podpórkę dla rowerzystów ułatwiającą oczekiwanie na możliwość przejazdu, jak i ruszanie z miejsca. Ważnym elementem inwestycji jest nowoczesne oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego. Nowe oprawy (43 sztuki) zapewnią bezpieczeństwo. Doskonała widoczność po zmroku zagwarantuje komfort rowerzystom i pieszym. Zastosowano energooszczędne oprawy typu LED, tym samym zużycie energii elektrycznej będzie znacząco mniejsze niż tradycyjnie.

Tym co najbardziej w tym miejscu utrudniało ruch kierowcom, to skrzyżowanie Okólnej z Tucholską i Roosevelta. Oprócz rosnącego ruchu na Okólnej, problem stanowiło też przesunięcie względem siebie wlotów z ulic podporządkowanych. Rozwiązaniem tego problemu jest nowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które zdecydowanie poprawi sytuację kierowców wyjeżdżających z ulic  Roosevelta i Tucholskiej.

Dla miejskich autobusów przewidziano inne rozwiązanie – inteligentny system transportowy, nadający pierwszeństwo przejazdu właśnie dla tych pojazdów. Położenie nacisku na niskoemisyjną miejską komunikację zbiorową to ważny strategiczny cel polityki władz miasta Piły, realizowany od lat i widoczny w wielu rejonach i na ulicach miasta. Wystarczy wspomnieć wymianę taboru autobusowego na niskoemisyjne autobusy hybrydowe czy rozbudowywany system dróg rowerowych. Przed rondem zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna oraz system komunikujący się z autobusami, lokalizujący ich pozycję. Kiedy autobus będzie zbliżał się do skrzyżowania, system włączy czerwone światło dla samochodów, rowerów i pieszych poruszających się ulicą Okólną tak, by pojazd komunikacji publicznej mógł przejechać bez zatrzymywania. Tuż po jego przejeździe, wróci „normalne” rondo. Pierwszeństwo dla autobusów, ale także zmiana organizacji ruchu na płynniejszą i poprawa dostępności dla ruchu rowerowego, przyczynią się także do zmniejszenia emisji spalin. Efekt środowiskowy wprowadzonych zmian szacowany jest na prawie 86 ton dwutlenku węgla rocznie – o tyle mniej trafi go do atmosfery. Lokalnie poprawi się także jakość powietrza, co z pewnością odczują mieszkańcy okolicy.

Do projektu przebudowy ulicy Okólnej został włączony także element z zakresu informacji komunikacji miejskiej: na przystankach Tucholska/Chałubińskiego oraz Roosevelta/Kościół zostaną zainstalowane tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Ich włączenie do budowanego ogólnomiejskiego systemu, realizowanego już w ramach dwóch odrębnych projektów z dofinansowaniem UE przyniesie mieszkańcom korzyści związane nie tylko z komfortem, ale także z planowaniem podróży. Pasażerowie oczekujący na autobus przeczytają na zainstalowanej na przystanku tablicy informację o realnym czasie przyjazdu autobusu, o tym czy jest on przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a także o ewentualnych utrudnieniach w ruchu na terenie miasta. Co istotne, osoby z dysfunkcjami wzroku tę samą informację będą mogły usłyszeć. To wszystko pozwoli pasażerom lepiej niż do tej pory wybierać środek transportu, zaplanować trasę alternatywną, a przede wszystkim – lepiej gospodarować czasem.

Prace na ulicy Okólnej zmierzają ku końcowi. Dla wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej – zmiana powinna być odczuwalna już wkrótce. Korzyści? Poprawa efektywności energetycznej, funkcjonalności i dostępności komunikacji miejskiej. Udrożnienie ruchu z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia w tej części miasta – nie tylko przez poprawę jakości powietrza, ale także dostępności komunikacyjnej. To zadanie jest istotne także z punktu widzenia poprawy jakości komunikacji oraz jakości powietrza w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji (POSI). Projekt wynika z zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Piła i jest związany z innymi inwestycjami planowanymi do zrealizowania w ramach obszaru funkcjonalnego miasta Piły.

Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia to ok. 4 mln zł, w tym dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 2,6 mln zł.