Ordynator z Chodzieży zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało ordynatora jednego z oddziałów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Chodzieży oraz sześć innych osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali ordynatora jednego z oddziałów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Chodzieży na gorącym uczynku przyjęcia łapówki.

Tego samego dnia zatrzymano także 6 osób podejrzewanych o wręczanie korzyści majątkowych lekarzowi.

Postępowanie zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez CBA. Wszystko wskazuje na to, że lekarz w zamian za łapówki od 500 do 3000 zł przyjmował pacjentów na oddział lub przedłużał tam ich pobyt.

Zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne.

***

Centralne Biuro Antykorupcyjne przypomina, że osoby, które uwikłały się w proceder korupcyjny i wręczały korzyść majątkową mają możliwość skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikająca z art. 229§6 Kodeksu Karnego.

Zgodnie z kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania – w tym przypadku Delegatury CBA w Poznaniu lub właściwej prokuratury. Sprawca musi przy tym powiadomić o tym fakcie zanim organ ten o nim się dowiedział i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa.

//źródło: CBA//