„Orlik Piła” z dotacją od Marszałka

W piątek 30. kwietnia 2021 roku, na Orliku przy Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, podpisane zostały umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Stowarzyszeniem Orlik Piła na dofinansowanie dwóch imprez sportowych.

Całkowita kwota dofinansowania udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyniosła 21 362 złotych, z czego 11 240 zł. na „Finał Mistrzów Północnej Wielkopolski” i 10 122 zł. na „Finał Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski”. W obu przypadkach wysokość dofinansowania wynosi blisko 75% kosztów zadeklarowanych przez beneficjenta.

Środki przyznano w ramach dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działania pożytku publicznego.

– Jestem przekonany, że sport, zwłaszcza ten organizowany oddolnie, jest najlepszą drogą do promocji zdrowego stylu życia i propagowania zasad fair play, zwłaszcza u dzieci i młodzieży – podkreślił Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Finał Mistrzów Północnej Wielkopolski jest wydarzeniem finałowym, ukoronowaniem zmagań drużyn z Piły, Złotowa, Ujścia, Chodzieży, Jastrowia i okolicznych miejscowości północnej Wielkopolski. Odbędzie się w czerwcu 2021 roku na boisku trawiastym. Zespoły zagrają w składach „orlikowych”, to znaczy 5 zawodników i bramkarz. Turniej swoimi tradycjami sięga 2015 roku, czyli roku założenia Stowarzyszenia Orlik Piła, kiedy to był rozgrywany na mniejsza skalę i pod innymi nazwami (Turniej Lata, Piłkarskie wyzwania).

Finał Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski to nowa inicjatywa Orlika Piła, zawody dla dzieci z młodszych kategorii wiekowych. Po pre-eliminacjach planowana jest organizacja zmagań dla drużyn dziecięcych z północnej Wielkopolski. Będzie to kontynuacja zimowych „Turniejów Zdrowia” rozgrywanych w hali. Organizatorzy zapraszają najmłodszych piłkarzy do prowadzenia aktywnego trybu życia!