Osiedle „Zielone Wzgórza”: ogłoszono konkurs na projekt

Miasto Piła ogłosiło konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza”. Na 54 hektarach powojskowego terenu powstać ma nowoczesne i inteligentne osiedle, uwzględnią nie tylko przestrzeń, zieleń i elementy społeczne, ale także negatywne skutki zmian klimatu. Przestrzeń osiedla wpisana ma zostać w starodrzew byłego poligonu. Projektanci w szukaniu oryginalnych, a jednocześnie funkcjonalnych rozwiązań, mają czas do stycznia przyszłego roku.

– Czekamy na propozycje nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i ekologicznego, ale jednocześnie przyjaznego mieszkańcom osiedla mieszkaniowego – mówi prezydent Piły Piotr Głowski.

Konkurs jest organizowany przez Prezydenta Miasta Piły i rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Celem jest uzyskanie spójnej, atrakcyjnej przestrzennie i sprawnej funkcjonalnie propozycji przekształcenia obszaru obejmującego tereny powojskowe (poligon) o powierzchni około 54 ha, położone na wschód od centrum Piły, przy trasie wylotowej z miasta w kierunku Bydgoszczy.

– Chcielibyśmy, by projekt nie był projektem lokalnym. Nie chcemy, żeby to była kolejna zwykła dzielnica w naszym mieście. Oczekujemy projektów, które będą wybiegać daleko poza nasze codzienne wyobrażenia, że to będą projekty, które uwzględnią nie tylko przestrzeń, zieleń, elementy społeczne, ale bardzo mocno wezmą pod uwagę zmiany klimatu, by ten teren sam bronił się przed zmianami klimatycznymi. Mowa tu o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, wód opadowych, wykorzystaniu wodoru – zapowiada Piotr Głowski prezydent miasta Piły.

Wszystkie informacje o konkursie, w tym harmonogram i regulamin konkursu, załączniki formalne niezbędne do złożenia wniosku o dopuszczenie oraz materiały projektowe do przygotowania opracowań konkursowych można znaleźć na stronie internetowej: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/

W konkursie przewidziano 4 kategorie nagród: 1 nagroda – 100 tys. złotych, 2 nagroda – 60 tys. złotych, 3 nagroda – 40 tys. złotych oraz wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 20 tys. złotych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora upływa 8 października 2021 roku o godz. 14.00.

Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest Platforma Komunikacji Elektronicznej, dostępna pod adresem: https://epk.sarp.pl

Termin składania Prac Konkursowych do dnia 24 stycznia 2022 roku o godz. 15.00.