Ozdrowieńcy mogą już oddawać osocze w Pile

Ozdrowieńcy po zakażeniu wirusem Covid 19 nie muszą już jechać do Poznania, aby oddać osocze. Teraz mogą to zrobić w pilskim oddziale Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pile.


To ważne, bo jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, brakuje nie tylko osocza, ale również krwi, a szczególnie grup ujemnych (0 Rh-, A Rh- i B Rh-).

Osocze to cenny lek dla osób najciężej chorych na COVID-19. Jest go nadal za mało. Tak samo jak krwi. Przez większą liczbę wypadków oraz przywrócenie operacji planowych w wielu szpitalach, stała się ona deficytowa – podkreślają lekarze.


Dzięki dwóm separatorom osocze, a także krew, można oddać w nowej siedzibie pilskiego oddziału Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, która mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 43.


Krew tak jak osocze można oddawać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 10:30.


Procedura nie trwa długo i jest następująca:

1. Rejestracja, podczas której przeprowadzany jest wywiad lekarski, aby zakwalifikować pacjenta.

2. Umówienie terminu oddania osocza (dzień i godzina).

3. Pobranie osocza w wyznaczonym terminie (ok. 30 min.)


Przypominamy, że osocze może zostać pobrane od osób, które:

– spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741),

– przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji pacjent/gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,

– minęło 14 dni od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, w przypadku występowania ostrych objawów muszą minąć 4 tygodnie od ich ustąpienia,

– są w wieku 18-65 lat,

– w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.


Przypomnijmy także, że wcześniej gmina Piła, wspólnie z kliniką Ars Medical, Regionalnym Centrum Kultury i Aquaparkiem, organizowała wyjazdy dawców osocza do RCKiK w Poznaniu. Z naszej pomocy skorzystało 17 ozdrowieńców.

źródło: UM Piła