Pani Felicja ma 100 lat. Jest pełna wigoru. Czyta gazety, śpiewa i recytuje…

Pani Felicja Machowina z Gminy Wieleń świętowała niedawno stulecie swoich urodzin. Dane Jej było przeżyć cały wiek naszej historii, w tym dwie wojny światowe. Mimo swojego wieku pełna jest pogody ducha i wigoru. Lubi czytać gazety. Śpiewa i recytuje…

Papież Jan Paweł II w „Liście do ludzi w podeszłym wieku” pisał:
„Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa.” Szanownej Jubilatce Pani Felicji Machowina serdecznie życzę w imieniu Samorządu Gminy Wieleń, przede wszystkim dużo zdrowia, niegasnącej pogody ducha, optymizmu, by każdy kolejny dzień był pełen życzliwości i miłości – napisała Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk w liście skierowanym do Jubilatki.

Życzenia od Samorządu Gminy Wieleń złożyli Zastępca Burmistrza Wielenia Jan Graczyk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Kamilla Harmacińska. Do tradycyjnych życzeń załączono list gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Podczas spotkania Jubilatka zaprezentowała swoje zdolności muzyczne i recytatorskie. Pomimo upływu czasu Pani Felicja cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Do dziś bardzo lubi czytać gazety.

Okres wojny szczególnie zapadł Jej w pamięć. Podczas spotkania Pani Felicja Machowina opowiadała o swojej historii oraz licznych zajęciach, którym zawsze towarzyszyła aktywność społeczna.

Dzisiaj, dostojna Jubilatka jest nadal pełna wigoru i z optymizmem patrzy w przyszłość.


Informacja: UM Wieleń Opr.: K. Brzeziński, H. Forbrich
Foto. K. Brzeziński